NA SKRÓTYLicznik odwiedzin


O śmierci, gdzie jesteś o śmierci?
Gdzie jest moja śmierć?
Gdzie jest jej zwycięstwo?
 
Zmartwychwstał Pan,
Zmartwychwstał Pan,
Zmartwychwstał Pan,
Alleluja, Alleluja!


WARTO ZOBACZYĆ
!!! BIULETYN ''SKAŁA'' !!!
NASZA DIECEZJA

szablony stron