NA SKRÓTYLicznik odwiedzin


Co dzień wieczorem, na odgłos dzwonu
Niech wspólnym tętnem serca w nas biją,
To Ty nas wzywasz do swego tronu,
Królowo nasza, Maryjo!

Królowo Polski, jestem przy Tobie,
Pamiętam, czuwam na każdy czas,
Z twej Jasnej Góry o każdej dobie,
Wciąż do Jezusa prowadź nas.


WARTO ZOBACZYĆ
!!! BIULETYN ''SKAŁA'' !!!
NASZA DIECEZJA

szablony stron