NA SKRÓTY

22 VII 2018 r. – XVI Niedziela zwykła
0730: Msza św. za śp. Władysława, Stanisława, Zofię i Franciszka Zamorskich
1030: Msza św. za śp. Helenę Wieszczek z intencji obecnych na pogrzebie w Godowej w dniu 8.07.2018 r.
1600: Msza św. w intencji dziękczynnej, o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej w 10 rocznicę ślubu Anny i Mariusza Czajów – od rodziców i rodzeństwa.
23 VII 2018 r. –  Poniedziałek – wsp. św. Brygidy Patronki Europy
R: Msza św. za śp. Władysława Wnęka z intencji Haliny Tadeusza Wnęków z racji pogrzebu w Godowej w dniu 26.06.2018 r.
R: Msza św. za śp. Stanisława Zamorskiego od kolegów: Czesława, Tadeusza i Władysława z racji pogrzebu w Godowej w dniu 3.07.2018 r. będzie sprawowana w domu  Księży Seniorów – Słocina.
W: Msza św. w 5 rocznicę za śp. Jana Bator z intencji syna Marcina z rodziną.
24 VII 2018 – Wtorek – wsp. św. Kingi
R: Msza św. za śp. Stanisława Zamorskiego z intencji Danuty Perłowskiej z racji pogrzebu w Godowej w dniu 3.07.2018 r.
R: Msza św. za śp. Marię Zwiercan z intencji Teresy Szarek ze Stobiernej z racji pogrzebu w Godowej w dniu 6.07.2018 r. będzie sprawowana w domu  Księży Seniorów – Słocina.
W: Msza św. w 15 rocznicę za śp. Genowefę Wnęk z intencji męża i dzieci z rodzinami.
25 VII 2018 r. – Środa – wsp. św. Krzysztofa
0730: Msza św. za śp. Marię Zwiercan z intencji Krystyny i Emiliana Wiluszów z racji pogrzebu w Godowej w dniu 6.07.2018 r.
R: Msza św. za śp. Helenę Wieszczek z intencji Marii i Jana Warchoł z racji pogrzebu w Godowej w dniu 8.07.2018 r. będzie sprawowana w domu Księży Seniorów – Słocina.
1030: Msza św. odpustowa dla uwielbienia, dziękczynienia i przebłagania  Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego oraz o błogo-sławieństwo Boże dla Wszystkich Parafian i Rodaków przez szczególne wstawiennictwo św. Krzysztofa naszego Patrona.
1800: Msza św. za śp. Janinę Ziobro z intencji syna z rodziną.
26 VII 2018 r. – Czwartek – wsp. św. Joachima i Anny
R: Msza św. za śp. Helenę Wieszczek z intencji Edwarda Wieszczka z racji pogrzebu w Godowej w dniu 8.07.2018 r.
R: Msza św. za śp. Władysława Wnęka od Marzeny i Stanisława Znamirowskich z racji pogrzebu w Godowej w dniu 26.06.2018 r. będzie sprawowana w domu  Księży Seniorów – Słocina.
W: Msza św. o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej dla Elżbiety i Piotra Tomkowiczów w 10 rocznicę ślubu.
27 VII 18 r. –  Piątek
R: Msza św. za śp. Władysława Wnęka z intencji braci z Róży św. Michała Archanioła z racji pogrzebu w Godowej w dniu 26.06.18 r.
R: Msza św. za śp. Stanisława Zamorskiego od Kiczków z Brzeżanki z racji pogrzebu w Godowej w dniu 3.07.2018 r. będzie sprawowana w domu Księży Seniorów – Słocina.
W: Msza św. o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej przez przyczynę Świętej Patronki dla Sióstr z Róży św. Anny.
28 VII 2018 r. –  Sobota
R: Msza św. o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej dla Agaty i Tadeusza Mroczków z racji 30 rocznicy ślubu.
R: Msza św. za śp. Marię Zwiercan z intencji Józefa Szaro i rodziny Rupar z racji pogrzebu w Godowej w dniu 6.07.2018 r. będzie sprawowana w domu Księży Seniorów – Słocina.
W: Msza św. za śp. Jana, Wiktorię i Helenę Jarosz z intencji rodziny Kwolków.

29 VII 2018 r. – XVII Niedziela zwykła
0730: Msza św. o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla Sióstr oraz ich rodzin z Róży Matki Bożej Różańcowej.
1030: Msza św. w intencji dziękczynnej, o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej dla Agnieszki i Rafała z racji 40 rocznicy urodzin i 12 rocznicy ślubu.
1600: Msza św. za ś. Zdzisławę i Adolfa Ziobrów z intencji syna Jana z rodziną.
2). Zwiedzając różne miejsca w naszej Ojczyźnie i poza jej granicami, zechciejmy również odwiedzać miejsca święte, aby w ten sposób pogłębiać naszą wiedzę i ożywiać wiarę.

3). Jutro, tj. 23.07.br. przypada wspomnienie św. Brygidy, która urodziła się w roku 1303 w Szwecji. Jako młodą dziewczynę wydano ją za mąż. W małżeństwie miała ośmioro dzieci. Po śmierci męża zapragnęła życia bardziej ascetycznego, niż prowadziła w świecie. Założyła nowy zakon i udała się do Rzymu; dała wszystkim przykład wielkich cnót. Napisała wiele dzieł mistycznych, w których opo¬wiada o swoich przeżyciach i objawieniach. Zmarła w Rzymie w roku 1373.

4). We wtorek, tj. (24.07) przypada wspomnienie św. Kingi, która urodziła się w 1234 r. jako cór¬ka króla węgierskiego Beli IV. Zaślubiona księciu Bolesławowi Wstydliwe¬mu, przybyła do Polski. W kilka lat po śmierci swego męża wstąpiła do zakonu Klarysek, dla których ufundowała klasztor w Sta¬rym Sączu. Hojnie wspierała inne klasztory, kościoły i przytułki.

5). Przygotowujemy się już bezpośrednio do Uroczystości odpustowej w naszej Parafii ku czci św. Krzysztofa – Patrona naszej Parafii i kościoła. Uroczystość odpustowa to dzień, w którym w Najświętszej Ofierze Chrystusa i Kościoła wraz z Patronem zanosimy do Pana Boga modlitwy uwielbienia, dziękczynienia, przeproszenia i prośby. W Uroczystość odpustową wierni tej Parafii mogą zyskać odpust zupełny przy zachowaniu zwykłych warunków – Spowiedź św. – stan łaski uświęcającej, komunia św. i modlitwa: Wierzę..., Ojcze nasz ... i Chwała Ojcu.. . Odpust można zyskać dla siebie lub ofiarować go za zmarłych.

6). We wtorek (24.07) od godz. 16.00 do 17.30 będzie w naszym kościele Spowiedź św. przed Uroczystością odpustową. W konfesjonałach będą służyć zaproszeni kapłani. Okazja do Spowiedzi św. jest również przed i po Mszy św. w dni przed odpustem.

7). W środę (25.07) w Uroczystość św. Krzysztofa, Patrona naszej Parafii,  Msze św. będą o godz.: 07.30, 10.30 (Suma) i o godz. 18.00. Po „Sumie” odbędzie się procesja eucharystyczna wokół kościoła.

8). Panów Prezesów i Strażaków OSP Godowa Góra i Godowa Dół  prosimy o zorganizowaną obecność na „Sumie”, zaś Szan. Rodziców  o przyprowadzenie dzieci do sypania kwiatów w czasie procesji.

9). Modlitwa w intencji kierowców i wszystkich użytkowników dróg, którym patronuje św. Krzysztof oraz błogosławieństwo i poświęcenie pojazdów będą po każdej Mszy św. Postarajmy się również, aby w czasie pokropienia przy pojazdach byli kierujący.

10). Wszystkich wiernych naszej Parafii prosi się o wcześniejsze zaplanowanie dnia odpustu, by mimo koniecznych obowiązków domowych, w gospodarstwie i zawodowych – ten dzień miał charakter świąteczny i był tak przez nas przeżyty.

11). W uroczystość odpustową zanosimy szczególną pomoc duchową naszym zmarłym przez ofiarowanie odpustu, postarajmy się także o wcześniejsze oczyszczenie grobów na cmentarzu.

12. We czwartek (26.07) przypada wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny. Ich kult rozwinął się pod wpływem kultu Maryi. Jest to szczególny dzień wdzięczności dla rodziców, ludzi starszych i emerytów.

13). Witamy bardzo serdecznie Wszystkich, którzy są Gośćmi w rodzinach naszej Parafii. Zapraszamy do naszego kościoła na Msze św. w niedziele i święta, a także rano i wieczorem w tygodniu.

14 Zachęcamy do słuchania „Radia Maryja”, „Radia Via”, oglądania TV „TRWAM” oraz czytanie prasy katolickiej, a sklepik poleca prasę katolicką” „Źródło”, „Niedziela”, „Dominik”, „Wzrastanie”.
 

Zalecane wejście na stronę Parafii Godowa przez:

Internet-Explorer


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 


 


szablony stron