NA SKRÓTY

21 V 2017 r. –  VI Niedziela Wielkanocy

0730: Msza ¶w. za ¶p. Stanisława Kawę z intencji córki Anny z rodzin±.

1030:  Msza ¶w. za ¶p. Alojzego Szaro z intencji obecnych na pogrzebie w Godowej w dniu 10.05.2017 r.

1600: Msza ¶w. za ¶p. Edytę Midurę z intencji rodziny.

 

22 V 2017 – Poniedziałek

R: Msza ¶w. za ¶p. Grzegorza Midurę z intencji rodziców z racji pogrzebu w Godowej w dniu 1.05.2017 r.

R: Msza ¶w. za ¶p. Zofię Nowak z intencji Pracowników Domu Dziecka w Żyznowie z racji pogrzebu w Godowej w dniu 2.04.2017 r.

= Msza ¶w. za ¶p. Stefanię Paszek z intencji wnuczek Honoraty i Justyny z racji pogrzebu w Godowej w dniu 31.01.2017 r., będzie sprawowana w kaplicy „Domu Księży Seniorów Rzeszów – Słocina”.

= Msza ¶w. za ¶p. Wacława Moskala z intencji rodziny Le¶niak i Matłosz z racji pogrzebu w Godowej w dniu 5.04.2017 r. będzie sprawowana w kaplicy Szpitala Jana Pawła II w Kro¶nie.

=Msza ¶w. za ¶p. Bronisława Krukowskiego z intencji córki Agnieszki z rodzin± z racji pogrzebu w Godowej w dniu 1.01.2017  r. będzie sprawowana w kaplicy Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie.

W: Msza ¶w. za ¶p. Marię, Jana i Andrzeja Dunajskich.

 

23 V 2017 – Wtorek

R: Msza ¶w. za ¶p. Augustyna Wójcika z intencji syna Krzysztofa z rodzin± z racji pogrzebu w Godowej w dniu 9.05.2017 r.

R: Msza ¶w. za ¶p. Wacława Moskala z intencji Rady Sołeckiej w Godowej z racji pogrzebu w Godowej w dniu 5.04.2017 r.

= Msza ¶w. za ¶p. Tadeusza Zwiercana z intencji córki Ewy z racji pogrzebu w Godowej w dniu 7.03.2017 r., będzie sprawowana w kaplicy „Domu Księży Seniorów Rzeszów – Słocina”.

= Msza ¶w. za ¶p. Grzegorza Midurę z intencji kolegi Piotra Matłosza z rodzin± z racji pogrzebu w Godowej w dniu 1.05.2017 r. będzie sprawowana w kaplicy Szpitala Jana Pawła II w Kro¶nie.

=Msza ¶w. za ¶p. Stefanię Paszek z intencji Pracowników Firmy „Rembud” z racji pogrzebu w Godowej w dniu 31.01.2017 r. będzie sprawowana w kaplicy Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie.

W: Msza ¶w. o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej oraz ¶w. Floriana dla strażaków z intencji ¶więc±cych pokarmy na Gacówce.

 

24 V 2017 r. – ¦roda – NMP Wspomożenia Wiernych

R: Msza ¶w. za ¶p. Alojzego Szaro z intencji córki Krystyny z rodzin± z racji pogrzebu w Godowej w dniu 10.05.2017 r.

R: Msza ¶w. za ¶p. Grzegorza Midurę z intencji Andrzeja Szczygła z rodzin± z racji pogrzebu w Godowej w dniu 1.05.2017 r.

=Msza ¶w. za ¶p. Danutę Gorczycę z intencji matki chrzestnej Janiny z racji pogrzebu w Godowej w dniu 18.03.17 r. będzie sprawowana w kaplicy „Domu Księży Seniorów Rzeszów – Słocina”.

= Msza ¶w. za ¶p. Augustyna Wójcika z intencji Marii Le¶niak z racji pogrzebu w Godowej w dniu 9.05.2017  r. będzie sprawowana w kaplicy Szpitala Jana Pawła II w Kro¶nie.

=Msza ¶w. za ¶p. Tadeusza Zwiercana z intencji s±siada Wiesława Wnęka z racji pogrzebu w Godowej w dniu 7.03.2017 r. będzie sprawowana w kaplicy Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie.

W: Msza ¶w. o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla kapłanów z naszej parafii.

 

25 V 2017 r. –  Czwartek

R: Msza ¶w. za ¶p. Czesława Matłosza z intencji Agaty i Andrzeja Malec z racji pogrzebu w Godowej w dniu 18.08.2015 r.

R: Msza ¶w. za ¶p. Augustyna Wójcika z intencji syna Marka z rodzin± z racji pogrzebu w Godowej w dniu 9.05.2017 r.

=Msza ¶w. za ¶p. Czesławę Moskal z intencji Janiny i Andrzeja Moskal z racji pogrzebu w dniu 21.03.17 r. będzie w kaplicy „Domu Księży Seniorów Rzeszów – Słocina”.

= Msza ¶w. za ¶p. Alojzego Szaro z intencji swatów Kazimiery i Ignacego z racji pogrzebu w Godowej w dniu 10.05.2017 r. będzie sprawowana w kaplicy Szpitala Jana Pawła II w Kro¶nie.

=Msza ¶w. za ¶p. Danutę Gorczycę z intencji Jadwigi i Marcina Fuksów z racji pogrzebu w Godowej w dniu 18.03.2017 r. będzie sprawowana w kaplicy Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie.

W: Msza ¶w. za ¶p. Ignacego Ziobro.

 

26 V 2017 r.   Pi±tek

R: Msza ¶w. za ¶p. Helenę Ziobro z intencji Pozna oskich z racji pogrzebu w Godowej w dniu 23.09.2016 r.

R: Msza ¶w. za ¶p. Alojzego Szaro z intencji syna Antoniego z racji pogrzebu w Godowej w dniu 10.05.2017 r.

=Msza ¶w. za ¶p. Bronisławę Wilusz z intencji Marty i Grzegorza Nizickich z racji pogrzebu w Godowej w dniu 23.03.2017 r. będzie sprawowana w kaplicy „Domu Księży Seniorów Rzeszów – Słocina”.

= Msza ¶w. za ¶p. Czesława Matłosza z intencji Przemysława Walichowskiego z rodzin± z racji pogrzebu w Godowej w dniu 18.08.2015  r. będzie sprawowana w kaplicy Szpitala Jana Pawła II w Kro¶nie.

=Msza ¶w. za ¶p. Czesławę Moskal z intencji Janiny Wojtowicz z racji pogrzebu w Godowej w dniu 21.03.2017 r. będzie sprawowana w kaplicy Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie.

W: Msza ¶w. za ¶p. Bronisławę i Mieczysława Moskal.

 

27 V 2017 r. – Sobota

R: Msza ¶w. za ¶p. Bronisława Krukowskiego z intencji Renaty i Andrzeja Szlachty z racji pogrzebu w Godowej w dniu 1.01.2017 r.

R: Msza ¶w. za ¶p. Czesława Matłosza z intencji rodziny Wilusz z Jasła z racji pogrzebu w Godowej w dniu 18.08.2015 r.

=Msza ¶w. za ¶p. Zofię Nowak z intencji rodziny z Lutczy z racji pogrzebu w Godowej w dniu 2.04.2017 r.  będzie sprawowana w kaplicy „Domu Księży Seniorów Rzeszów – Słocina”.

= Msza ¶w. za ¶p. Helenę Ziobro z intencji wnuczki Joanny z rodzin± z racji pogrzebu w Godowej 23.09.2016 r., będzie sprawowana w kaplicy Szpitala Jana Pawła II w Kro¶nie.

=Msza ¶w. za ¶p. Bronisławę Wilusz z intencji wnuczki Agnieszki  z mężem i dziećmi z racji pogrzebu w Godowej w dniu 23.03.2017 r. będzie w kaplicy Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie.

W: Msza ¶w. za ¶p. Stanisława Tomkowicza z intencji syna Jacka.

 

28 V 2017 r. –  Uroczysto¶ć Wniebowst±pienia Pana Jezusa

0730: Msza ¶w. w 28 rocznicę za ¶p. Kazimierza Moskala.

1030:  Msza ¶w. o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej dla dzieci i dla ich rodzin z racji I Komunii ¶w.

1600: Msza ¶w. za ¶p. Alicję Wnęk z intencji dzieci.

 

2). Przeżywamy miesi±c maj, który jest po¶więcony NMP. Poprzez udział w Nabożeństwie majowym wyrażamy Maryi nasz± wdzięczno¶ć za Jej matczyn± opiekę. Zachęcamy do udziału w Nabożeństwach majowych dzieci, młodzież i dorosłych.

 

3). Składka z dzisiejszej niedzieli (21 maja) jest przeznaczona na działalno¶ć naszej diecezjalnej rozgło¶ni – Radia VIA.

 

4). W poniedziałek, wtorek i ¶rodę przypadaj± tzw. Dni krzyżowe. W tych dniach podczas procesji błagalnej, a następnie w czasie Mszy ¶w. będziemy prosić Pana Boga przez wstawiennictwo Wszystkich ¦więtych i przyczynę Matki Naj¶więtszej o błogosławieństwo Boga dla płodów ziemi i pracy na roli.

 

5). W pi±tek przypada Dzień Matki, który w Polsce jest  obcho-dzony co roku 26 maja. Po raz pierwszy obchodzono ten Dzień Matki w 1923 r. w Krakowie. Zachęcamy do udziału we Mszy ¶w. i nabożeństwie majowym, aby przez przyczynę Matki Bożej wypraszać Boże błogosławieństwo, pomoc dla matek we wszystkich ich  zobowi±zaniach, a dla zmarłych zbawienie.

 

6). W przyszł± niedzielę (28 maja) podczas Mszy ¶w. o godz. 10.30 Uroczysto¶ć I Komunii ¶w. Do Stołu Pańskiego przyst±pi 37 dzieci z klas III, aby po raz pierwszy w pełni uczestniczyć we Mszy ¶w. Módlmy się, aby dzieci i ich rodziny jak najlepiej przyjęły Jezusa, który przychodzi jako Ľródło łask.

 

7). W ramach bezpo¶redniego przygotowania do Uroczysto¶ci I Komunii ¶w. w poniedziałek, czyli jutro (22 V) po Mszy ¶w. wieczorowej odbędzie się spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci przygotowuj±cych się do I Spowiedzi i Komunii ¶w.

 

8). W pi±tek o godz. 16.30 rozpocznie się SpowiedĽ ¶w. dla dzieci i ich rodzin. Przez przyczynę NMP i ¶więtych Patronów módlmy się za dzieci i ich rodziny, aby wszyscy jak najlepiej przygotowali się i przeżyli spotkanie z Jezusem.

 

9). W sobotę po Mszy ¶w. wieczorowej odbędzie się spotkanie (próba) dla wszystkich dzieci i ich Szanownych Rodziców przed Uroczysto¶ci± I Komunii ¶w.

 

10). Zapraszamy w niedzielę, 28 maja na II już Diecezjaln± Pielgrzymkę Strażaków do Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu. W programie: 13.30 - przej¶cie pododdziałów; 14.00 - uroczysty apel i wręczenie odznaczeń; 15.00 - Msza ¶w. pod przewodnictwem bp. Jana W±troby; 16.15 - strażacka majówka.

 

11). Na www.magnus-Godowa dostępna jest strona, gdzie Firma Organowa „Magnus” promuje organy, a także po¶rednio ko¶ciół w Godowej i zainstalowane w nim organy.

 

12). Zachęcamy do słuchania „Radia Maryja”, „radia Via”, ogl±dania TV „TRWAM” oraz czytanie prasy katolickiej, a sklepik poleca prasę katolick±” „¬ródło”, „Niedziela”, „Dominik”, „Wzrastanie”.

 


 

Zalecane wej¶cie na stronę Parafii Godowa przez:

Internet-Explorer


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 


 


szablony stron