NA SKRÓTY

20 VIII 2017 r. –  XX Niedziela zwykła

0730: Msza św. za śp. Eugeniusza Paszka z intencji córki Zofii.

1030: Msza św. za śp. Janinę Ziobro z intencji obecnych na pogrzebie w Godowej w dniu 9.08.2017 r.

1600: Msza św. w 1 rocznicę za śp. Edwarda Ziobro z intencji żony Heleny i dzieci

 

21 VIII 2017 – Poniedziałek – wsp. św. Piusa X

R: Msza św. za śp. Władysława Wnęka z intencji siostry Bronisławy Szaro z racji pogrzebu w Godowej w dniu 3.07.2017 r.

= Msza św. za śp. Aleksandra Szopę z intencji Jadwigi z racji pogrzebu w Godowej w dniu 12.07.2017 r. będzie sprawowana w Sanktuarium NP.NMP w Resku.

= Msza św. za śp. Czesławę Moskal z intencji koleżanek o kolegów z „Roksany” z racji pogrzebu w Godowej w dniu 21.03.2017 r., będzie sprawowana w kaplicy „Domu Księży Seniorów Rzeszów – Słocina”.

=Msza św. za śp. Janinę Krochmal od wnuczki Katarzyny z rodziną z rodziną z racji pogrzebu w Godowej 21.06.2017 r., będzie w kaplicy Szpitala Jana Pawła II w Krośnie.

= Msza św. za śp. Grzegorza Midurę od Sławka Zamorskiego z rodziną z racji pogrzebu w Godowej 1.05.2017 r. będzie sprawowana w kaplicy O. Pio – DPS-u w Sośnicy.

W: Msza św. za śp. Franciszka, Bronisławę i Tadeusza Ziobro.

 

22 VIII 2017 – Wtorek – wsp. NMP Królowej

R: Msza św. Janinę Krochmal z intencji sąsiadów Ziobro - Brud z racji pogrzebu w Godowej w dniu 5.07.2017 r.

= Msza św. za śp. Bronisławę Kijowską z intencji Marii Włodyka z racji pogrzebu w Godowej w dniu 5.08.2017 r. będzie w Sanktuarium NP.NMP w Resku.

= Msza św. za śp. Grzegorza Midurę z intencji rodziny Kłak z racji pogrzebu w Godowej w dniu 1.05.2017 r. będzie w kaplicy „Domu Księży Seniorów – Słocina”.

= Msza św. za śp. Aleksandra Szopę z intencji kolegi Jacka z racji pogrzebu w Godowej 12.07.2017 r., będzie w kaplicy Szpitala JP II w Krośnie.

= Msza św. za śp. Augustyna Wójcika od rodzin Leśniak – Matłosz z racji pogrzebu w Godowej 9.05.2017 r. będzie sprawowana w kaplicy O. Pio – DPS-u w Sośnicy.

W: Msza św. za śp. Bronisławę i Franciszka z intencji Kazimiery Wilusz

 

23 VIII 2017 r. – Środa – wsp. bł. Władysława Findysza

R: Msza św. za śp. Aleksandra Szopę z intencji siostry Teresy z mężem z racji pogrzebu w Godowej w dniu 12.07.2017 r.

= Msza św. za śp. Janinę Ziobro z intencji wnuka Łukasza z racji pogrzebu w Godowej w dniu 9.08.2017 r. będzie w Sanktuarium NP.NMP w Resku.

=Msza św. za śp. Augustyna Wójcika od rodziny Jochym z Glinika z racji pogrzebu w Godowej w dniu 9.05.2017 r. będzie kaplicy Księży Seniorów - Słocina”

= Msza św. za śp. Bronisławę Kijowską z intencji rodziny Fiołków z racji pogrzebu w Godowej w dniu 5.08.2017 r. będzie w kaplicy Szpitala JP II w Krośnie.

= Msza św. za śp. Halinę Ziobro z intencji Ewy i Zbigniewa Guzik z racji pogrzebu w Godowej 8.06.2017 r. będzie sprawowana w kaplicy O. Pio – DPS-u w Sośnicy.

W: Msza św. za śp. Kazimierza Klimek z intencji córki z rodziną.

 

24 VIII 2017 r. - Czwartek – Święto św. Bartłomieja Apostoła

R: Msza św. za śp. Bronisławę Kijowską z intencji wnuczki Beaty z racji pogrzebu w Godowej w dniu 5.08.2017 r.

= Msza św. za śp. Tadeusza Zwiercana od Ewy i Marka Rokita z racji pogrzebu w Godowej w dniu 7.03.2017 r. będzie w Sanktuarium NP.NMP w Resku.

=Msza św. za śp. Halinę Ziobro z intencji Beaty i Krzysztofa Pękosz z racji po-grzebu w Godowej 8.06.2017 r., będzie w „Domu Księży Seniorów - Słocina”

= Msza św. za śp. Janinę Ziobro z intencji wnuka Pawła z rodziną z racji pogrzebu w Godowej 9.09.2017 r., będzie w kaplicy Szpitala Jana Pawła II w Krośnie.

= Msza św. za śp. Sylwestra Drygasia z intencji syna Krzysztofa z Anną z racji pogrzebu w Godowej 21.06.2017 r. będzie sprawowana w kaplicy O. Pio – DPS-u w Sośnicy.

= Msza św. za śp. Czesławę Moskal od koleżanek Krystyny ze Szpitala w Strzyżowie z racji pogrzebu w Godowej 21.03.2017 r. będzie w Sanktuarium NP. NMP w Resku.

W: - Msza św. w 16 rocznicę za śp.  Edwarda Paszka z intencji żony i dzieci.

 

25 VIII 2017 r.   Piątek

R: Msza św. za śp. Janinę Ziobro z intencji syna Andrzeja z rodziną z racji pogrzebu w Godowej w dniu 9.08.2017 r.

= Msza św. za śp. Grzegorza Midurę od koleżanek i kolegów ze SP w Godowej z racji pogrzebu w Godowej 1.05.2017 r. będzie w Sanktuarium NP.NMO w Resku.

Msza św. za śp. Sylwestra Drygasia od Moniki i Tymona Baje z racji pogrzebu w Godowej w dniu 21.06.2017 r., będzie w „Domu Księży Seniorów - Słocina”.

= Msza św. za śp. Tadeusza Zwiercana od Janusza Zamorskiego z rodziną racji po-grzebu w Godowej 7.03.2017 r. będzie w kaplicy Szpitala Jana Pawła II w Krośnie.

= Msza św. za śp. Władysława Wnęka od Lubelczyków z Przybówki z racji pogrzebu w Godowej 3.07.2017 r. będzie sprawowana w kaplicy O. Pio – DPS-u w Sośnicy.

W: Msza św. w 10 rocznicę za śp. Stanisława Sochę z intencji rodziny.

 

26 VIII 2017 r. – Sobota – Uroczystość NMP Częstochowskiej

R: Msza św. za śp. Tadeusza Zwiercana z intencji Elżbiety i Stanisława Zwiercanów z racji pogrzebu w Godowej w dniu 7.03.2017 r.

Msza św. za śp. Władysława Wnęka od Stanisławy i Andrzeja Kopiec z racji pogrzebu w Godowej 3.07.2017 r., będzie w „Domu Księży Seniorów - Słocina”.

= Msza św. za śp. Czesławę Moskal od koleżanek i kolegów z „Roksany” z racji pogrzebu w Godowej w dniu 21.03.2017 r., będzie w kaplicy Szpitala JP II w Krośnie

= Msza św. za śp. Janinę Krochmal od kuzynki Janiny z mężem z racji pogrzebu w Godowej 5.07.2017 r. będzie sprawowana w kaplicy O. Pio – DPS-u w Sośnicy.

W: Msza św. w intencji dziękczynnej, o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej z racji 40-tej rocznicy ślubu Ewy i Stanisława Wieszczków

 

27 VIII 2017 r. –  XXI Niedziela zwykła

0730: Msza św. za śp. Helenę, Antoniego Ziobro z intencji dzieci z rodzinami.

1030: Msza św. w intencji Parafian i Rodaków.

1600: Msza św. w intencji dziękczynnej, o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej z racji 7-mej rocznicy ślubu Aleksandry i Wojciecha.

 

2). Sierpień jest miesiącem wielkich wydarzeń patriotycznych: „Cud nad Wisłą” w 1920 r., Powstanie Warszawskie w 1944 r.  i wielki zryw narodowy i powstanie Solidarności w 1980 r. to tylko niektóre z ważnych wydarzeń w historii Polski, które miały miejsce w sierpniu. Pamiętajmy o tym w modlitwie.

 

3).  W poniedziałek (21.08) przypada liturgiczne wspomnienie św. Piusa X, papieża. Józef Sarto urodził się w Riese w 1835 r. W 1903 r. został wybrany papieżem. Ożywił w Kościele życie eucharystyczne i rozpoczął reformę liturgii. Zmarł w 1914 r.

 

4). 22 VIII Kościół oddaje cześć Matce Najświętszej jako Kró­lowej. Święto to ustanowił 11 X 1954 r. papież Pius XII. Praw­da o królewskiej godności Bogurodzicy ma podstawy zarówno w Piśmie Świętym, jak i w Tradycji.

 

5). We środę, 23 VIII, wspomnienie błogosławionego ks. Włady-sława Findysza. Święcenia kapłańskie przyjął 19 VI 1932 r., a od 1941 r. był proboszczem parafii w Nowym Żmigrodzie k/Jasła. Po wojnie inwigilowany przez UB, karę odbywał na Zamku w Rzeszowie, a potem w więzieniu w Krakowie. Mimo działań na rzecz jego uwolnienia, został zwolniony skrajnie wyczerpany dopiero 29 II 1964 r. Po jego śmierci został uznany przez wiernych i Kościół za męczennika za wiarę, ofiarę władzy komunistycznej.

 

6). W środę o godz. 1900 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Msza św. W Nowennie przed-stawiajmy Panu Bogu przez przyczynę NMP prośby o łaski dla nas, naszych rodzin i Ojczyzny.

 

7). We czwartek (24.08) przypada liturgiczne wspomnienie św. Bartłomieja, apostoła, który nazywany także Natanaelem, urodził się w Kanie. Głosił Ewangelię w Indiach.

 

8). W sobotę (26.08) przypada Uroczystość NMP Często-chowskiej. Władysław, książę opolski, wybudował na Jasnej Górze klasztor dla paulinów, który stał się  głównym ośrodkiem kultu Matki Bożej w Polsce. Zechciejmy zatem w tym dniu jak najgodniej uczcić Matkę i Opiekunkę naszej Ojczyzny.

 

9). W Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15.08) podczas Mszy św. porannej i na „Sumie” odbyło się poświęcenie kwiatów, ziół i owoców. Na „Sumie odbyła się procesja eucharystyczna połączona z odśpiewa-niem „Te Deum”, Msza św. w intencji dziękczyn-nej za tegoroczne urodzaje, błogosławieństwo w pracy na roli. Na ręce Przew. KGW w Godowej Pani Wandy Bura, składamy serdeczne podziękowanie Wszystkim Paniom z Koła za starannie przygotowany wieniec w kształcie  serc małżeńskich złączonych przez Jezusa symbolem krzyża, a uwity z różnych zbóż. Tym wieńcem, wraz z Szanownymi Paniami, dziękowaliśmy w czasie Mszy św. Bogu przez przyczynę Matki Bożej Wniebowziętej - Zielnej za tegoroczne zbiory.

 

10). Szczęść Boże! – życzymy Wszystkim rolnikom. Choć nie wszyscy pracujemy na roli, to jednak owocami pracy rolnika się żywimy. „Od myszy do cesarza, wszystko żyje z pracy gospodarza”.

 

11). W czasie wakacji podziwiajmy Boga w pięknie przyrody i pamiętajmy o uczestnictwie we Mszy Świętej.

 

12). Witamy bardzo serdecznie Wszystkich, którzy są Gośćmi w rodzinach naszej Parafii. Zapraszamy do kościoła na Msze św.

 

13). Dożynki Diecezjalne odbędą się w niedzielę, 27 sierpnia br. w Rzeszowie przy katedrze. Początek o godz. 11.00.

 

14). Zachęcamy do słuchania „Radia Maryja”, „radia Via”, oglądania TV „TRWAM” oraz czytanie prasy katolickiej, a sklepik poleca prasę katolicką” „Źródło”, „Niedziela”, „Dominik”, „Wzrastanie”.

 

 


 

Zalecane wejście na stronę Parafii Godowa przez:

Internet-Explorer


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 


 


szablony stron