NA SKRÓTY

19 III 2017 r. –  III Niedziela Wielkiego Postu

0730: Msza ¶w. za ¶p. Bronisławę Zwiercan z intencji córki Marii Irzyk z rodzin±.

1030: Msza ¶w. za ¶p. Danutę Gorczycę z intencji obecnych na pogrzebie w Godowej w dniu 18.03.2017 r.

1600: Msza ¶w. za ¶p. Józefa Sochę i Józefa Skalskiego z intencji rodziny.

 

 

20 III 2017 – Poniedziałek – Uroczysto¶ć ¶w. Józefa Oblubieńca NMP

R: Msza ¶w. za ¶p. Władysława Szczepankiewicza z intencji rodziny Krupińskich z racji pogrzebu w Godowej w dniu 28.07.2015 r.

= Msza ¶w. za ¶p. Czesława Matłosza z intencji Gminnej Rady KGW w Strzyżowie z racji pogrzebu w Godowej w dniu 29.12.2015 r., będzie sprawowana w kaplicy „Domu Księży Seniorów Rzeszów – Słocina”.

= Msza ¶w. za ¶p. Bronisława Krukowskiego z intencji Prac. Firmy „PORTAL” z racji pogrzebu w Godowej w dniu 1.01.2017 r., będzie sprawowana w kaplicy Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie.

= Msza ¶w. za ¶p. Sylwię Makuch z intencji Adama Moskwy z racji pogrzebu w Godowej w dniu 29.12.2015 r. będzie sprawowana w kaplicy Szpitala Jana Pawła II w Kro¶nie.

W: Msza ¶w. z intencji dzieci z rodzinami o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej dla Marii Chlebickiej z racji 80-tych urodzin.

 

 

21 III 2017 – Wtorek

R: Msza ¶w. za ¶p. Bronisława Krukowskiego z intencji Pracowników Firmy „PORTAL” z racji pogrzebu w Godowej w dniu 1.01.2017 r.

= Msza ¶w. za ¶p. Sylwię Makuch z intencji Absolwentów Gimnazjum w Godowej z 2015 r. z racji pogrzebu w Godowej w dniu 29.12.2015 r., będzie sprawowana w kaplicy „Domu Księży Seniorów Rzeszów – Słocina”.

= Msza ¶w. za ¶p. Józefa Kiczka z intencji Elżbiety i Macieja Moskwa z racji pogrzebu w Godowej w dniu 7.01.2017 r., będzie sprawowana w kaplicy Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie.

= Msza ¶w. za ¶p. Helenę Ziobro z intencji rodziny Fijołek z racji pogrzebu w Godowej w dniu 23.09.2016 r. będzie sprawowana w kaplicy Szpitala Jana Pawła II w Kro¶nie.

W: Msza ¶w. w 4 rocznicę za ¶p. Zbigniewa Midurę z intencji rodziców i siostry z rodzin±.

 

 

22 III 2017 r. – ¦roda

R: Msza ¶w. za ¶p. Józefa Kiczka z intencji Józefa Kamińskiego z rodzin± z racji pogrzebu w Godowej w dniu 7.01.2017 r.

=Msza ¶w. za ¶p. Edwarda Ziobro z intencji Dyrektora, Nauczycieli i Prac. ZS im. Jana Pawła II w Godowej z racji pogrzebu w dniu 19.08.2016 r. będzie sprawowana w kaplicy „Domu Księży Seniorów Rzeszów – Słocina”.

= Msza ¶w. za ¶p. Honoratę Szczygieł z intencji swatów Krystyny i Mariana G±tarskich z Pstr±gowej z racji pogrzebu w Godowej w dniu 12.01.2017 r., będzie sprawowana w kaplicy Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie.

= Msza ¶w. za ¶p. Jana Konickiego z intencji Grzegorza Ladzińskiego z rodzin± z racji pogrzebu w Godowej w dniu 6.11.2016  r. będzie sprawowana w kaplicy Szpitala Jana Pawła II w Kro¶nie.

W: Msza ¶w. za ¶p. Bronisławę, Kazimierza Zwiercan, Michalinę i Stanisława Sieczkowskich z intencji wnuczki Magdaleny.

 

 

23 III 2017 r. –  Czwartek

R: Msza ¶w. za ¶p. Honoratę Szczygieł z intencji córki Renaty z USA z racji pogrzebu w Godowej w dniu 12.01.2017 r.

= Msza ¶w. za ¶p. Helenę Ziobro z intencji Zofii Ziobro z racji pogrzebu w Godowej w dniu 23.09.2016 r., będzie sprawowana w kaplicy „Domu Księży Seniorów Rzeszów – Słocina”.

= Msza ¶w. za ¶p. Stefanię Paszek z intencji Małgorzaty i Krzysztofa Babicz z Krosna z racji pogrzebu w Godowej w dniu 31.01.2017 r., będzie sprawowana w kaplicy Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie.

= Msza ¶w. za ¶p. Stefana Pilcha z intencji Wandy Musiał z rodzin± z rodzin± z racji pogrzebu w Godowej w dniu 1.12.2016 r. będzie sprawowana w kaplicy Szpitala Jana Pawła II w Kro¶nie.

W: Msza ¶w. w 14 rocznicę za ¶p. Józefa Szaro z intencji Anny Szaro.

 

24 III 2017 r.   Pi±tek

R: Msza ¶w. za ¶p. Stefanię Paszek z intencji siostrzeńca z Radomy¶la z racji pogrzebu w Godowej w dniu 31.01.2017 r.

= Msza ¶w. za ¶p. Jana Konickiego z intencji Marcina Ladzińskiego z rodzin± z racji pogrzebu w Godowej w dniu 6.11.2016 r., będzie sprawowana w kaplicy „Domu Księży Seniorów Rzeszów – Słocina”.

= Msza ¶w. za ¶p. Tadeusza Zwiercana z intencji kuzynki Haliny Szczygieł z rodzin± z racji pogrzebu w Godowej w dniu 7.03.2017 r. będzie sprawowana w kaplicy Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie.

= Msza ¶w. za ¶p. Bronisława Krukowskiego z intencji córki Agnieszki z rodzin± z racji pogrzebu w Godowej w dniu 1.01.2017 r., będzie sprawowana w kaplicy Szpitala Jana Pawła II w Kro¶nie.

W: Msza ¶w. za ¶p. Eugenię Ziobro  z intencji siostry Janiny.

 

 

25 III 2017 r. – Sobota - Uroczysto¶ć Zwiastowania Pańskiego

R: Msza ¶w. za ¶p. Tadeusza Zwiercana z intencji żony Kazimiery z racji pogrzebu w Godowej w dniu 7.03.2017 r.

=Msza ¶w. za ¶p. Stefana Pilcha z intencji Agnieszki i Jacka Szopy  z racji pogrzebu w Godowej w dniu 1.12.2016 r.  będzie sprawowana w kaplicy „Domu Księży Seniorów Rzeszów – Słocina”.

= Msza ¶w. za ¶p. Czesława Matłosza z intencji Zofii i Stanisława Józefiaków z racji pogrzebu w Godowej w dniu 18.08.2015 r., będzie sprawowana w kaplicy Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie.

= Msza ¶w. za ¶p. Józefa Kiczka z intencji Wiesławy i Władysława Irzyków z Wysokiej z racji pogrzebu w Godowej 7.01.2017 r., będzie sprawowana w kaplicy Szpitala Jana Pawła II w Kro¶nie.

W: Msza ¶w. za ¶p. Franciszka, Brygidę Le¶niak z intencji rodziny.

 

26 III 2017 r. –  IV Niedziela Wielkiego Postu

0730: Msza ¶w. za ¶p. Michalinę i Stanisława Sieczkowskich z intencji Heleny i Henryka.

1030: Msza ¶w. w intencji Parafian i Rodaków.

1600: Msza ¶w. w 11 rocznicę za ¶p. Emila Rokosza z intencji córki i wnuków.

 

2). W dzisiejsz±, już III niedzielę Wielkiego Postu o godz. 0715 Godzinki o Męce Pańskiej, a o 1600 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

 

3). W ¶rodę o godz. 1700 Nowenna do Matki Bożej Nieustaj±cej Pomocy i Msza ¶w. Uczestnicz±c w Nowennie możemy przedstawić pro¶bę o szczególn± łaskę dla innych, dla siebie, któr± zapisujemy na kartce i składamy na stoliku po wej¶ciu do ko¶cioła.

 

4). W tym tygodniu w pi±tek o godz. 1700 Nabożeństwo Drogi krzyżowej. Serdeczne zaproszenie do udziału w tym nabożeństwie kierujemy nie tylko do dorosłych, ale przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Po Nabożeństwie Drogi krzyżowej będzie Msza ¶w.

 

5). W tym tygodniu w sobotę – 25 marca, przypada Uroczysto¶ć Zwiastowania Pańskiego, która jest obchodzona na 9 miesięcy przed uroczysto¶ci± Bożego Narodzenia. Tego dnia w szczególny sposób pamiętamy w modlitwie o nienarodzonych, ale też podejmujemy Duchow± Adopcję, która jest zobowi±zaniem do modlitwy zanoszonej do Boga przez przyczynę Maryi w intencji dziecka poczętego (niechcianego) zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wł±czenie się w Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego czyni nas duchowymi rodzicami dziecka, którego imię znane jest tylko Bogu. Tak jak każde dobro, ostatecznie okaże się wobec Boga, tak też z tym dzieckiem spotkamy się najpełniej w wieczno¶ci.

   Duchowa adopcję mog± podj±ć mężczyĽni, kobiety i młodzież (niezależnie od wieku) zobowi±zuj±c się, że przez 9 miesięcy (do Bożego Narodzenia) będ± codziennie:

>    odmawiać specjaln± modlitwę

>     odmawiać i rozważać jedn± tajemnicę różańca ¶w.

>     spełniać dobrowolne postanowienia, np. uczynki miłosierdzia 

Zachęcamy wszystkich Parafian do wł±czenia się w Duchow± Adopcję Dziecka Poczętego.

 

6). Przygotowujemy się do jubileuszu 25-lecia istnienia naszej diecezji, który rozpocznie się 25 marca br. W tym dniu o godz. 16.00 w rzeszowskiej farze zostanie odprawiona uroczysta Msza ¶w.,

 

7). Podobnie jak w latach ubiegłych, zwracamy się z pro¶b± do Szanownych Parafian o dodatkow± ofiarę na „kwiaty do Bożego Grobu”, na dekorację Ciemnicy i Grobu Pańskiego. Ofiara złożona na ten cel niech będzie wyrazem wiary i miło¶ci do Boga.

 

8). „Caritas” rozpoczęła rozprowadzanie baranków na stół wielkanocny. Ofiary złożone przy nabyciu baranków s± przezna-czone na organizowanie kolonii letniej dla dzieci z rodzin naszej diecezji. Baranki będ± do nabycia przed naszym ko¶ciołem.

 

9). W czasie Wielkiego Postu wielu z nas podjęło trud umartwie-nia, jako wynagrodzenie Panu Bogu za nasze grzechy i za grzechy naszych braci i sióstr. Powstrzymajmy się w tym czasie od picia napojów alkoholowych. Niech to bę­dzie z naszej strony wynagrodzenie Panu Bogu za grzechy pijaństwa.

 

10). Na stronie  www. Magnus-Godowa dostępna jest strona, gdzie Firma Organowa Magnus promuje organy, a także po¶rednio ko¶ciół w Godowej i zainstalowane w nim organy.

 

11). Zachęcamy do słuchania „Radia Maryja” – „Radia Via”, ogl±dania TV „TRWAM” oraz czytania prasy katolickiej, a Sklepik poleca prasę katolick±: ¬ródło”, „Niedziela”, „Dominik”, „Wzrastanie”.


 

Zalecane wej¶cie na stronę Parafii Godowa przez:

Internet-Explorer


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 


 


szablony stron