IV Niedziela zwykła - 29 stycznia  2023

1. W tym tygodniu w liturgii: we wtorek wspomnienie św. Jana Bosko, w czwar-tek Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej. Msza św. o 7.00 i 17.00. Poświęcenie gromnic. Składka na klasztory kontemplacyjne na-szej diecezji.
2. Pierwszy piątek, sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi świętej.
3. W I sobotę odwiedziny chorych w domach.
4. W I niedzielę miesiąca zmiana tajemnic różańcowych.
5. Podziękowanie za przygotowanie kościoła i złożoną ofiarę. W tym tygodniu proszę o przygotowanie kościoła Rodziny z rejonu XXI – od numeru: 745 Monika Buda, Leokadia i Natalia Cyran, Edyta Stodolak, Agata Moskwa, Maria Zamorska, Władysław Złotek, Agnieszka Złotek, Edyta Świerad, Jolan-ta Opon, Monika Opon (752A). Proszę po święcie Matki Bożej Gromnicznej o rozebranie choinek i szopki.
6. Podziękowanie za złożone ofiary na cele parafialne: 731, 486A, 265B, 737A, 740A, 99A, 267, 260, 279.
7. Bóg zapłać za złożone i składane ofiary z racji wizyty duszpasterskiej.

Dziękuję za modlitwy, ofiary złożone na tacę. Życzę Wszystkim miłej niedzieli i dobrego tygodnia. Na trud naszych dni i na pracę w Winnicy Pana niech nam Bóg błogosławi.

 Intencje Mszalne

 

Dzień tygodnia

 

Intencja

 

Poniedziałek

30.01.2023

 

 

7.00 - + Eugenia Ziobro od rodziny Fijołek

 

7.00 - + Zbigniew Guzik (greg.)

 

Wtorek

31.01.2022

 

7.00 – + Marian Wnęk od Renaty i Józefa Ciuł

 

 

Środa

1.02.2022

 

7.00 – + Jan Patryn od córki Marii z USA

 

Czwartek

2.02.2022

 

7.00 – + Mieczysław Wnęk od córki Stanisławy z rodziną, wnuków i prawnuków

 

17.00 - + Maria Pawłowska i siostra Pia

 

Piątek

3.02.2022

 

 

7.00 - + Marian Wnęk od córki Beaty i zięcia Krzysztofa

 

17.00- + Helena Moskal od synów z rodzinami

 

Sobota

4.02.2022

 

8.00 – + Janina Patryn od córki z USA

 

 

 

 

Niedziela

5.02.2023

 

 

7.30 – +Władysław Gorczyca w 21 rocz. śmierci od syna Wojciecha z rodziną

 

9.00 – + Mieczysław Wnęk od wnuka Marcina z rodziną

 

10.30 – Janina i Stanisław Krochmal od rodziny

 

 

 Poza parafią będą odprawiane Msze św. za śp. Mariana Wnęka , Zdzisława Wnęka i Mieczyława Wnęka. Szczegóły na stronie internetowej parafii.

Intencje pogrzebowe

+ Marian Wnęk od:

1. Od Renaty i Czesława Fiołek z rodziną
2. Wnuka Marcina z rodziną
3. Sąsiadów Marioli i Marka Chlebickich
4. Rodziny Pilchów
5. Stanisławy i Andrzeja Kopiec
6. Józefa Ziobro z rodziną
7. Chrześnicy Elżbiety z rodziną
8. Grzegorza Szpiech z rodziną
9. Adominy i Grzegorza Borys z rodziną
10. Henryka |Szaro z rodziną
11. Agaty i Sławomira Brud
12. Wnuka Sylwestra z rodziną
13. Wnuka Kacpra z rodziną
14. Koleżanek córki z Ogródków Działkowych
15. Rodziny Łyszczarz, Koziarskich, Wnęk
16. Anety i Krzysztofa Cynar
17. Zdzisława Patryna
18. Tadeusza Kulik
19. Sabiny i Piotra Ziobro
20. Krzysztofa Szaro z rodziną
21. Janusza Ziobro
22. Rodziny Gomółka
23. Beaty Pieńkowskiej
24. Moniki i Mariana Lubelczyk z Przybówki
25. Sąsiadów Leśniak
26. Grażyny i Jana
27. Krzysztofa Pirga
28. Sąsiadów Marii i Tadeusza Gorczyca
29. Stanisława i Czesławy Pytko
30. Pracowników PINBud w Strzyżowie Inspektorat Powiatowy


III Niedziela zwykła 22 stycznia  2023

1. W tym tygodniu w liturgii: we wtorek św. Franciszka Salezego, w środę święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła, w czwartek św. Tymoteusza i Tytusa, w so-botę św. Tomasza z Akwinu.
2. Podziękowanie za przygotowanie kościoła i złożoną ofiarę. W tym tygodniu proszę o przygotowanie kościoła Rodziny z rejonu XXI – od numeru: 738 – Renata Zwiercan, Katarzyna Zwiercan, Lucyna Opoń, Lucyna Flaga, Zofia Flaga, Agata Nycz, Bożena Kuźniar, Grażyna Pałucka, Jacek Hajduk (744). 
3. Dla tej części parafian i tych, którzy z różnych przyczyn nie migli uczestniczyć w kolędzie będzie odprawiona Msza św. wraz z błogosławieństwem Rodzin o godz. 15.00 w niedzielę - 22 i 29 stycznia. Serdecznie zapraszam. Bóg zapłać za złożone i składane ofiary z racji wizyty duszpasterskiej.

Dziękuję za modlitwy, ofiary złożone na tacę. Życzę Wszystkim miłej niedzieli i dobrego tygodnia. Na trud naszych dni i na pracę w Winnicy Pana niech nam Bóg błogosławi.

 Intencje Mszalne

 

Dzień tygodnia

 

Intencja

 

Poniedziałek

23.01.2023

 

 

7.00 - + Zbigniew Guzik (greg.)

 

Wtorek

24.01.2022

 

7.00 – +  Rafał Żarski od mamy

 

7.00 - + Zbigniew Guzik (greg.)

 

 

Środa

18.01.2022

 

 

7.00 – + Zbigniew Guzik (greg.)

 

 

Czwartek

19.01.2022

 

7.00 – + Ludmir, Janina, Izabela Gniszcz od żony i bratowej

 

7.00 – + Zbigniew Guzik (greg.)  

 

 

Piątek

20.01.2022

 

 

7.00- + Zbigniew Guzik (greg.)

 

 

 

Sobota

21.01.2022

 

 

8.00 – + Mieczysław Wnęk od rodziny Zwiercan

 

8.00 – + Zbigniew Guzik (greg.)

 

 

 

 

Niedziela

22.01.2023

 

 

7.30 – + Marian Wnęk z róży św. Józefa

 

9.00 – +Zdzisław Wnęk od chrzestnego Dariusza Ziobro

 

10.30 – +ks. Andrzej Garbarz

 

15.00 - w intencji parafian msza św. kolędowa, dla Mieszkańców, w których nie odbyła się tradycyjna wizyta duszpasterska oraz z różnych względów nie mogli w niej uczestniczyć w tym roku. 

 

 Poza parafią będą odprawiane Msze św. za śp. Mariana Wnęka , Zdzisława Wnęka i Mieczy ława Wnęka. Szczegóły na stronie internetowej parafii.


Modlitwa o pokój na Ukrainie. Słowa połączyły wiernych na całym świecie

Rosyjska operacja specjalna na Ukrainie zsolidaryzowała wierzących na całym świecie. W wielu krajach oraz miastach odbywają się modlitwy o pokój na Ukrainie. Do dalszej modlitwy wzywają prymas Polski oraz papież Franciszek, mając nadzieję na rozwiązanie sporu poprzez dialog.

Modlitwa o dar pokoju św. Jana Pawła II

 

"Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

 

Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

 

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

 

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen."


 
    


Modlitwy do Matki Bo�ej Nieustaj�cej Pomocy

 

 MODLITWA NOWENNY

DO MATKI BO�EJ NIEUSTAJACEJ POMOCY

O Matko Nieustaj�cej Pomocy, z najwi�ksz� ufno�ci� przychodz� dzisiaj przed Twój �wi�ty obraz, aby b�aga� o pomoc Twoj�. Nie licz� na moje zas�ugi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na niesko�czone zas�ugi Pana Jezusa i na Twoj� niezrównan� mi�o�� macierzy�sk�. Ty� patrzy�a, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylan� na krzy�u dla naszego zbawienia. Ten�e Syn Twój umieraj�c da� nam Ciebie za Matk�. Czy� wi�c nie b�dziesz dla nas, jak g�osi Twój s�odki tytu�: Nieustaj�c� Wspomo�ycielk�? Ciebie wi�c o Matko Nieustaj�cej Pomocy, przez bolesn� m�k� i �mier� Twego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Wspó�odkupicielko , b�agam najgor�cej, aby� wyprosi�a mi u Syna Twego t� �ask�, której tak bardzo pragn� i tak bardzo potrzebuj�...

Chwila ciszy

Ty wiesz o Matko Przeb�ogos�awiona, jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie udziela� nam wszelkich owoców Odkupienia. Ty wiesz, ze skarby te zosta�y z�o�one w Twoje r�ce, aby� je nam rozdziela�a Wyjednaj mi przeto o Naj�askawsza Matko, u Serca Jezusowego t� �ask�, o któr� w tej nowennie pokornie prosz�, a ja z rado�ci wychwala� b�d� Twoje mi�osierdzie przez ca�� wieczno��. Amen.

Podzi�kowania - wezwania dzi�kczynne

I tydzie� :

O Maryjo przyjmij dzi�kczynienia nasze:

W: DZI�KUJEMY CI MATKO NIEUSTAJ�CEJ POMOCY

Za nawróconych na drog� prawdy

Za uzdrowionych z choroby

Za pocieszonych w strapieniu

Za ocalonych z rozpaczy

Za podtrzymanych w zw�tpieniu

Za wyzwolonych z mocy grzechu

Za wys�uchanych w b�aganiu

Za lito�� nam okazan�

Za mi�o�� Tw� macierzy�sk�

Za dobro� Tw� niezrównan�

Za opiek� w miejscach pracy

Za chleb codzienny

Za rado�� i smutki nasze

Za wszystkie �aski nam i innym wy�wiadczone

 

Módlmy si�: Królowej �wiata, najpot�niejszej, nie�miertelnego Boga Rodzicielce, Dziewicy Niepokalanej z dusz� i cia�em do nieba wzi�tej, niech b�dzie chwa�a, cze�� i dzi�kczynienie od wszelkiego stworzenia, a nam odpuszczenie wszystkich grzechów, �aska i mi�osierdzie przez wszystkie wieki wieków. Amen

 

Maryjo - dzi�kujemy Ci, �e pomagasz nam

�e ocierasz �zy. Dzi�kujemy Ci... (2x)

Pro�by - wezwania b�agalne

O Maryjo us�ysz pro�by nasze.

II tydzie� :

W. PROSIMY CI�, MATKO NIEUSTAJ�CEJ POMOCY

 

Za chorych, aby� ich uzdrowi�a

Za strapionych, aby� ich pocieszy�a

Za p�acz�cych, aby� im �zy otar�a

Za sieroty i opuszczonych, aby� im Matk� by�a

Za biednych i potrzebuj�cych, aby� ich wspomaga�a

Za b��dz�cych, aby� ich na drog� prawdy sprowadzi�a

Za kuszonych, aby� ich z side� szata�skich wybawi�a

Za upadaj�cych, aby� ich w dobrym podtrzyma�a

Za grzeszników, aby� im �al i �ask� spowiedzi wyjedna�a

Za wszystkich zmar�ych Twoich czcicieli, aby� ich do rado�ci

�ycia wiecznego doprowadzi�a

Za wszystkich �yj�cych Twoich czcicieli, aby� ich od

nieszcz�� strzeg�a i drog� przykaza� Bo�ych prowadzi�a

Za wszystkich, którzy cierpi� dla prawdy, sprawiedliwo�ci i wolno�ci

O wys�uchanie wszystkich pró�b naszych

 

Módl si� za nami Matko Nieustaj�cej Pomocy

W: Aby�my si� stali godnymi obietnic Chrystusowych

 

Módlmy si�: Panie Jezu Chryste, Ty da�e� nam swoj� Rodzicielk� Maryj�, której przes�awny obraz czcimy, jako Matk� gotow� nieustannie nam pomaga�. Spraw aby�my gorliwie wypraszaj�c Jej macierzy�sk� pomoc, nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który �yjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedno�ci Ducha �wi�tego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Matko Pomocy Nieustaj�cej, Pro� Boga za nami,

Pro� Boga za nami

 

RÓ�NE MODLITWY

I

Matko Nieustaj�cej Pomocy dzi� do�wiadczamy wielu trudno�ci. Twój obraz mówi nam bardzo wiele o Tobie. On przypomina nam, �e docierasz do wszystkich i pomagasz tym, którzy znajduj� si� w potrzebie. Pomó� nam zrozumie�, �e nasze �ycie nale�y do innych tak samo, jak nale�y do nas. Maryjo, b�d� nam wzorem chrze�cija�skiej mi�o�ci, wiemy �e nie mo�emy uleczy� ka�dej choroby czy te� rozwi�za� ka�dego problemu, ale z Bo�� �ask�, chcemy czyni� to, co mo�emy. Oby�my dla �wiata byli prawdziwymi �wiadkami tego, �e mi�o�� wzajemna ma dla nas rzeczywiste znaczenie. Matko Nieustaj�cej Pomocy, niech nasze codzienne dzia�anie objawia, �e Ty jeste� dla nas przyk�adem.

II

Matko Nieustaj�cej Pomocy, Jezus jako dziecko bieg� do Ciebie, aby znale�� pociech� i pewno��. Nie postrzega�a� go tylko jako s�abe dziecko. Poruszona przez Ducha �wi�tego, przyj�a� Jezusa jako Syna Najwy�szego, jako d�ugo oczekiwanego Mesjasza. Pomó� nam, na�laduj�c Twój przyk�ad wiary, rozpozna� Jezusa w tych, których spotykamy, szczególnie w ubogich i samotnych, chorych i starych. Pomó� nam by� �wiadomymi, droga Matko, �e cokolwiek uczynimy jednemu z braci i sióstr, czynimy to dla Twojego Syna. Niech jego s�owa �yj� w naszych sercach i maj� wp�yw na nasze �ycie i na �ycie tych, których spotykamy.

III

Maryjo, niewiasto wiary, Ty rozwa�a�a� i dostrzega�a� znaczenie Bo�ego s�owa oraz czynów Boga w Twoim �yciu. Ty hojnie odpowiedzia�a� na Jego s�owo w wierze. Kiedy s�uchamy Bo�ego s�owa, pomó� nam by� uwa�nymi na jego przes�anie. Niechaj Duch �wi�ty o�wieci nasze zrozumienie i udzieli nam odwagi do wprowadzenia tego s�owa w �ycie.

IV

Maryjo, s�u�ebnico Pa�ska, potrzebujemy dzisiaj Twojego �wiadectwa odkrywania woli Bo�ej w naszym �yciu. Ty zawsze dawa�a� Bogu pierwsze miejsce w swoim �yciu. Pomó� ka�demu z nas rozeznawa� plany Boga we wszystkim, co czynimy, tak jak Ty rozwa�a�a� Jego S�owa w swoim sercu. Daj ka�demu z nas przekonanie, �e nie ma rzeczy wa�niejszej ni� pe�nienie woli Ojca niebieskiego. Oby�my ka�d� chwil� naszego �ycia kochali Go i wielbili. Pomó� nam na�ladowa� Twój przyk�ad w g�oszeniu: ?Oto ja s�u�ebnica Pa�ska, chc� tego, czego chce Bóg, tak jak on chce, kiedy chce, i poniewa� tego chce.

V

Maryjo, zwracamy si� do Ciebie jako przyk�adu cierpienia i odwagi. Ty uczestniczy�a� w cierpieniach i �mierci Twojego Syna. Teraz uczestniczysz w Jego Zmartwychwstaniu. My równie� dzielimy krzy� Chrystusa i którego� dnia, tak jak Ty, b�dziemy dzieli� w pe�ni Jego Zmartwychwstanie. Naucz nas cierpliwo�ci w naszym cierpieniu i ufno�ci w mi�o�ciw� opiek� naszego Ojca niebieskiego. Niech cierpi�cy na duszy i ciele do�wiadcz� uzdrawiaj�cej mocy Twojego Syna. Naucz nas na�ladowa� Jego przyk�ad i przez Niego, z Nim i w Nim powierzy� si� opiece Ojca niebieskiego.

VI

Matko Nieustaj�cej Pomocy, z Twoj� czu�o�ci� i matczyn� mi�o�ci� b�ogos�aw nasze rodziny. Niech sakrament ma��e�stwa przybli�a wci�� ma��onków do siebie, tak aby zawsze byli sobie wierni i mi�owali si� wzajemnie, tak jak Chrystus nas umi�owa�. Pomó� wszystkim ojcom i matkom mi�owa� i kocha� dzieci przez Boga im powierzone. Niech b�d� zawsze przyk�adem prawdziwie chrze�cija�skiego �ycia. Pomó� wszystkim dzieciom kocha� i szanowa� swoich rodziców. Nawied� wszystkich ludzi, aby doceniali warto�� chrze�cija�skiego ma��e�stwa i �ycia rodzinnego. Udziel nam poczucia sensu i odpowiedzialno�ci, aby�my uczynili z naszych domów niebo mi�o�ci i pokoju. Maryjo, b�d� nam przyk�adem, pomó� ka�dej rodzinie wzrasta� ka�dego dnia w mi�o�ci do Boga i bli�niego, tak aby sprawiedliwo�� i pokój szerzy�y si� wsz�dzie w ludzkiej rodzinie.

 

MODLITWA ZA CHOREGO

 

Matko Boska Nieustaj�cej Pomocy, Twój Boski Syn, którego na r�ku trzymasz, wys�uchuje ka�d� Twoj� pro�b�. Pole� Mu tak�e chorego, za którego dzisiaj w pokorze modl� si� do Ciebie. Rzeknij tylko s�owo a chory wróci do zdrowia. Nie odmawiaj mi tej �aski, chorzy maj� szczególne prawo do Twej dobroci. Pro� przeto Jezusa, aby nam to drogie �ycie zachowa�. Ty sama b�d� dla chorego dobr� i mi�osiern� Lekark� a przy Twojej Pomocy z pewno�ci� uzyska utracone si�y. Gdyby jednak Bóg, którego wola rz�dzi �wiatem, inaczej postanowi�, wspomó� o Matko chorego i daj mu si��, aby przyj�� kielich goryczy i zda� si� spokojnie na rozporz�dzenia Boga Wszechmocnego. Daj mu cierpliwo��, bro� od rozpaczy, Matko, Ty jeste� tak pot�na, mo�esz nas pocieszy�. Jeste� Matk� Najlepsz�, pragniesz nas uratowa�. Wys�uchaj wi�c nas �askawie i przyjd� nam z pomoc�. Amen.

 

ROK    �W. JÓZEFA

 

PENITENCJARIA APOSTOLSKA DEKRET

Udzieli�a daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cze�� �wi�tego Józefa:

 1.Udziela si� zatem odpustu zupe�nego wszystkim, którzy przez co najmniej pó� godziny b�d� rozwa�a� Modlitw� Pa�sk� lub wezm� udzia� w jednym pe�nym dniu skupienia, zawieraj�cym rozwa�anie o �wi�tym Józefie.

 

  2.    Ci, którzy na wzór �wi�tego Józefa spe�ni� uczynek mi�osierdzia wzgl�dem cia�a lub wzgl�dem duszy, b�d� mogli otrzyma� dar odpustu zupe�nego.

 

   3.       Aby wezwa� rodziny chrze�cija�skie do odtwarzania przyk�adu wewn�trznej jedno�ci, mi�o�ci i modlitwy, którym jest �wi�ta Rodzina, udziela si� odpustu zupe�nego wiernym, którzy odmawia� b�d� Ró�aniec �wi�ty w rodzinach i pomi�dzy narzeczonymi.

 

4.       Udziela si� odpustu zupe�nego ka�demu, kto powierza� b�dzie codziennie swoj� dzia�alno�� opiece �wi�tego Józefa, a tak�e ka�demu wiernemu, wzywaj�cemu Rzemie�lnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukaj� pracy, aby mogli znale�� zaj�cie, oraz aby praca wszystkich ludzi by�a bardziej godna.

 

 

5.       Udziela si� odpustu zupe�nego wiernym, którzy odmawia� b�d� Litani� do �wi�tego Józefa (w tradycji �aci�skiej) lub Akatyst do �wi�tego Józefa, w ca�o�ci lub przynajmniej w odpowiedniej cz�ci (w tradycji bizantyjskiej), lub te� jak�� inn� modlitw� do �wi�tego Józefa, przypisan� jako w�asna w ró�nych tradycjach liturgicznych, w intencji Ko�cio�a prze�ladowanego od wewn�trz i od zewn�trz oraz w intencji ul�enia wszystkim chrze�cijanom, którzy cierpi� prze�ladowania wszelkiego rodzaju.

 

6.       Ponadto, celem potwierdzenia powszechno�ci patronatu �wi�tego Józefa w Ko�ciele, poza wspomnianymi wy�ej okoliczno�ciami, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupe�nego wiernym, którzy odmówi� dowoln� prawnie zatwierdzon� modlitw� lub akt pobo�no�ci na cze�� �wi�tego Józefa, np. „Do Ciebie, �wi�ty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w �wi�to �wi�tej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, w Niedziel� �wi�tego Józefa (w tradycji bizantyjskiej), 19 dnia ka�dego miesi�ca i w ka�d� �rod�, b�d�c� dniem po�wi�conym wspomnieniu tego �wi�tego w tradycji �aci�skiej.

 

W obecnej sytuacji publicznego zagro�enia zdrowia, rozszerza si� dar odpustu zupe�nego w sposób szczególny na osoby w podesz�ym wieku, na chorych, umieraj�cych i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mog� wyj�� z domu, a którzy odrywaj�c si� w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencj� wype�nienia, gdy tylko to b�dzie mo�liwe, zwyk�ych warunków, odmówi� w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobo�no�ci na cze�� �wi�tego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej �mierci, ofiaruj�c z ufno�ci� Bogu bole�ci i niedogodno�ci w�asnego �ycia.

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

DEKRET

Prot. n. 866/20/I

Udziela si� daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cze�� �wi�tego Józefa, zarz�dzonego przez Papie�a Franciszka dla godnego uczczenia 150. rocznicy dnia, w którym �wi�ty Józef zosta� og�oszony Patronem Ko�cio�a Katolickiego.

Dzi� up�ywa 150 lat, od kiedy Dekretem „Quemadmodum Deus” B�ogos�awiony Papie� Pius IX, poruszony ci�k� i bolesn� gorycz� czasów, w których znajdowa� si� Ko�ció� prze�ladowany przez wrogów, og�osi� �wi�tego Józefa Patronem Ko�cio�a Katolickiego.

Celem utrwalenia ufno�ci ca�ego Ko�cio�a w szczególny patronat Opiekuna Jezusa, Jego �wi�tobliwo�� Papie� Franciszek postanowi�, �e od dnia dzisiejszego a� do dnia 8 grudnia 2021, dnia rocznicy og�oszenia owego Dekretu oraz dnia po�wi�conego Naj�wi�tszej Maryi Panny Niepokalanej i Oblubienicy najczystszego Józefa, b�dzie obchodzony specjalny Rok �wi�tego Józefa, w którym wszyscy wierni b�d� mogli na jego wzór wzmacnia� codziennie w�asne �ycie wiary, w pe�ni realizuj�c wol� Bo��.

A zatem niech wszyscy wierni, poprzez modlitwy i dobre czyny, z pomoc� �wi�tego Józefa, Opiekuna �wi�tej Rodziny z Nazaretu, staraj� si� uzyska� pociech� i ulg� w ci�kich ludzkich utrapieniach, które dr�cz� wspó�czesny �wiat.

Pobo�no�� wzgl�dem Opiekuna Odkupiciela rozwin�a si� bujnie w historii Ko�cio�a, który nie tylko przyznaje mu wyj�tkowy kult zaraz po Matce Bo�ej i jego Oblubienicy, ale tak�e powierzy� mu liczne patronaty.

Magisterium Ko�cio�a z upodobaniem i wytrwale odnajduje w osobie �wi�tego Józefa, jak w skarbcu, dawne i nowe doskona�o�ci, podobnie jak ojciec rodziny z Ewangelii �w. Mateusza, który „ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare” (Mt 13,52).

Aby wype�ni� ten upragniony cel, najwy�sz� pomoc� b�dzie dar �wi�tych Odpustów, które Penitencjaria Apostolska ch�tnie rozszerza na Rok �wi�tego Józefa poprzez niniejszy Dekret, wydany zgodnie z wol� Jego �wi�tobliwo�ci Papie�a Franciszka.

Udziela si� Odpustu zupe�nego pod zwyk�ymi warunkami (tzn. sakramentalna spowied�, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca �wi�tego) wiernym, którzy odrywaj�c si� w duchu od wszelkiego grzechu, uczestniczy� b�d� w Roku �wi�tego Józefa w okoliczno�ciach i na sposoby okre�lone przez t� Penitencjari� Apostolsk�.

a. �wi�ty Józef, prawdziwy cz�owiek wiary, zaprasza nas ze swej strony, aby�my odkrywali synowsk� wi� z Bogiem Ojcem, odnawiali nasz� wierno�� modlitwie, przyjmowali postaw� s�uchania i odpowiadali z g��bokim rozeznaniem woli Bo�ej. Udziela si� zatem odpustu zupe�nego wszystkim, którzy przez co najmniej pó� godziny b�d� rozwa�a� Modlitw� Pa�sk� lub wezm� udzia� w jednym pe�nym dniu skupienia, zawieraj�cym rozwa�anie o �wi�tym Józefie.

b. W Ewangelii przyznaje si� �wi�temu Józefowi tytu� „cz�owiek sprawiedliwy” (Mt 1, 19): on to, stró� „wewn�trznej tajemnicy, która znajduje si� w g��bi serca i duszy”[1], czyli uczestnik tajemnicy Boga i przez to szczególny patron forum wewn�trznego, zach�ca nas do odkrywania warto�ci ciszy, roztropno�ci i uczciwo�ci w wype�nianiu naszych obowi�zków. Cnota sprawiedliwo�ci praktykowana w sposób wzorowy przez Józefa jest pe�nym przylgni�ciem do prawa Bo�ego, b�d�cego prawem Mi�osierdzia, „bowiem to w�a�nie mi�osierdzie Boga prowadzi do pe�ni prawdziwej sprawiedliwo�ci”[2]. Dlatego ci, którzy na wzór �wi�tego Józefa spe�ni� uczynek mi�osierdzia wzgl�dem cia�a lub wzgl�dem duszy, b�d� mogli otrzyma� dar odpustu zupe�nego.

c. W powo�aniu Józefa najwa�niejsze sta�o si� jego bycie opiekunem �wi�tej Rodziny z Nazaretu, oblubie�cem Naj�wi�tszej Maryi Panny i prawnym ojcem Jezusa. Aby wezwa� rodziny chrze�cija�skie do odtwarzania tego przyk�adu wewn�trznej jedno�ci, mi�o�ci i modlitwy, którym jest �wi�ta Rodzina, udziela si� odpustu zupe�nego wiernym, którzy odmawia� b�d� Ró�aniec �wi�ty w rodzinach i pomi�dzy narzeczonymi.

d. S�uga Bo�y Pius XII, w dn. 1 maja 1955 r. ustanowi� �wi�to �wi�tego Józefa Rzemie�lnika, „w tym celu, aby godno�� pracy zosta�a uznana przez wszystkich ludzi i aby ta godno�� natchn�a �ycie spo�eczne i prawodawstwo, stanowione zgodnie z równym podzia�em uprawnie� i obowi�zków”[3]. Dlatego udziela si� odpustu zupe�nego ka�demu, kto powierza� b�dzie codziennie swoj� dzia�alno�� opiece �wi�tego Józefa, a tak�e ka�demu wiernemu, wzywaj�cemu Rzemie�lnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukaj� pracy, aby mogli znale�� zaj�cie, oraz aby praca wszystkich ludzi by�a bardziej godna.

e. Ucieczka �wi�tej Rodziny do Egiptu „pokazuje nam, �e Bóg jest tam, gdzie cz�owiek znajduje si� w niebezpiecze�stwie, tam gdzie cz�owiek cierpi, tam gdzie ucieka, gdzie do�wiadcza odrzucenia i opuszczenia”[4]. Udziela si� zatem odpustu zupe�nego wiernym, którzy odmawia� b�d� Litani� do �wi�tego Józefa (w tradycji �aci�skiej) lub Akatyst do �wi�tego Józefa, w ca�o�ci lub przynajmniej w odpowiedniej cz�ci (w tradycji bizantyjskiej), lub te� jak�� inn� modlitw� do �wi�tego Józefa, przypisan� jako w�asna w ró�nych tradycjach liturgicznych, w intencji Ko�cio�a prze�ladowanego od wewn�trz i od zewn�trz oraz w intencji ul�enia wszystkim chrze�cijanom, którzy cierpi� prze�ladowania wszelkiego rodzaju.

�wi�ta Teresa z Avila uzna�a w �wi�tym Józefie patrona we wszystkich okoliczno�ciach �ycia: „Innym �wi�tym, rzec mo�na, da� Bóg �ask� wspomagania nas w tej lub innej potrzebie, temu za� chwalebnemu �wi�temu, jak o tym wiem z w�asnego do�wiadczenia, da� w�adz� wspomagania nas we wszystkich”[5]. W niedawnych czasach �wi�ty Jan Pawe� II potwierdzi� ze swojej strony, �e przyk�ad �wi�tego Józefa nabiera „dla Ko�cio�a naszych czasów szczególnej aktualno�ci w zwi�zku z nowym Tysi�cleciem chrze�cija�stwa”[6].

Ponadto, celem potwierdzenia powszechno�ci patronatu �wi�tego Józefa w Ko�ciele, poza wspomnianymi wy�ej okoliczno�ciami, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupe�nego wiernym, którzy odmówi� dowoln� prawnie zatwierdzon� modlitw� lub akt pobo�no�ci na cze�� �wi�tego Józefa, np. „Do Ciebie, �wi�ty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w �wi�to �wi�tej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, w Niedziel� �wi�tego Józefa (w tradycji bizantyjskiej), 19 dnia ka�dego miesi�ca i w ka�d� �rod�, b�d�c� dniem po�wi�conym wspomnieniu tego �wi�tego w tradycji �aci�skiej.

W obecnej sytuacji publicznego zagro�enia zdrowia, rozszerza si� dar odpustu zupe�nego w sposób szczególny na osoby w podesz�ym wieku, na chorych, umieraj�cych i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mog� wyj�� z domu, a którzy odrywaj�c si� w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencj� wype�nienia, gdy tylko to b�dzie mo�liwe, zwyk�ych warunków, odmówi� w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobo�no�ci na cze�� �wi�tego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej �mierci, ofiaruj�c z ufno�ci� Bogu bole�ci i niedogodno�ci w�asnego �ycia.

Dla duszpasterskiego u�atwienia w otrzymaniu �aski Bo�ej poprzez w�adz� kluczy Ko�cio�a, Penitencjaria Apostolska prosi zatem usilnie, aby wszyscy kap�ani wyposa�eni we w�a�ciwe uprawnienia, ofiarnie i wielkodusznie po�wi�cali si� sprawowaniu sakramentu pokuty oraz cz�sto zanosili Komuni� �wi�t� do chorych.

Niniejszy Dekret jest wa�ny na Rok �wi�tego Józefa, bez wzgl�du na jakiekolwiek inne zarz�dzenia.

Sporz�dzono w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 8 grudnia 2020.

 

Mauro Kard. Piacenza

Penitencjarz Wi�kszy

 

Krzysztof Nykiel

Regens

 

[1] Pius XI, Kazanie z okazji og�oszenia heroiczno�ci cnót S�ugi Bo�ej Emilii de Vialar: L’Osservatore Romano, 20-21.03.1935.

[2] Papie� Franciszek, Przemówienie podczas Audiencji Generalnej dn. 03.03.2016.

[3] Pius XII, Kazanie z okazji uroczysto�ci �wi�tego Józefa Robotnika (1.051955).

[4] Papie� Franciszek, Anio� Pa�ski (29.12.2013).

[5] Teresa od Jezusa, Ksi�ga �ycia, VI.

[6] Jan Pawe� II, Adhortacja Apostolska “Redemptoris Custos” (15.081989), 32.

….POMY�L …. PRZEMY�L…ZROZUM….. ZAAKCEPTUJ ….

 

Chrystus powiedzia�, �e najlepszym sprawdzianem warto�ci naszych czynów i naszej wiary s� owoce: „Po owocach poznacie… ” (Mt 12,33) A w Li�cie do Galatów �w. Pawe� mówi o owocach Ducha (Gal 5,22-23) A s� nimi:

– mi�o�� – ale nie sentymentalna i uczuciowa,
– rado�� – ale nie powierzchowna i ha�a�liwa,
– pokój – a nie �wi�ty spokój,
– cierpliwo�� – a nie wyrachowany stoicyzm,
– uprzejmo�� – a nie wyrafinowany permisywizm(
bezgraniczna tolerancja wobec zachowa� innych osób) i dyplomatyczny koniunkturalizm (kierowanie si� w �yciu w�asnym interesem)
– dobro� – a nie wynios�e czynienie dobrych uczynków,
– wierno�� – a nie zatwardzia�y upór i obstawanie przy swoim,
– �agodno�� – a nie wyrachowana pob�a�liwo��,
– opanowanie – a nie dyplomatyczna tolerancja dla z�a,

�w. Pawe� ko�czy to wyliczenie s�owami zach�ty: „Maj�c �ycie od Ducha, do Ducha si� te� stosujmy„.

Spróbujmy pod tym k�tem rozezna� i przeanalizowa� nasze religijne uniesienia. Czy jest to rzeczywi�cie Duch �wi�ty, który w nas dzia�a?

Przyb�d� Duchu �wi�ty,

… przyjd� �wiat�o�ci sumie� …
Obmyj, co nie �wi�te,
… rozgrzej serca twarde …

ks.C.R.

 

S�owo Rady Sta�ej

Konferencji Episkopatu Polski

Pokój tobie, Polsko!” (�w. Jan Pawe� II, 1983)


 

 W pe�nym niepokoju czasie epidemii, a tak�e w sytuacji napi�cia zwi�zanego z nadchodz�cymi wyborami prezydenckimi, pragniemy zaapelowa� o odpowiedzialno�� za dobro wspólne, jakim jest Polska.

 

1. Ca�y �wiat, w tym tak�e nasza Ojczyzna, prze�ywa obecnie dramatyczny, pe�en udr�ki czas, wywo�any przez pandemi�.  W tej nadzwyczajnej sytuacji najwa�niejsza jest troska o ka�dego cz�owieka, o jego zdrowie i �ycie, poczynaj�c od osób najbardziej poszkodowanych, zara�onych, prze�ywaj�cych kwarantann�, ogarni�tych l�kiem o przysz�o�� swoj� i swoich najbli�szych.

 

Z wdzi�czno�ci� my�limy o naszych braciach i siostrach, którzy nios� pomoc osobom chorym: lekarzach, piel�gniarkach, s�u�bie zdrowia, s�u�bach dostarczaj�cych leki, �rodki dezynfekcyjne i �ywno��, wolontariuszach oraz tych wszystkich, którzy ofiarnie s�u��, aby�my w atmosferze solidarno�ci pokonali to bolesne do�wiadczenie. W tym gronie zas�uguj�cym na najwy�sze wyrazy podzi�kowania znajduj� si� tak�e osoby duchowne i zakonne oraz pracownicy Caritas.

 

Doceniamy dotychczasowe zaanga�owanie w�adz pa�stwowych i samorz�dowych. �yczymy odpowiedzialnym za rz�dy naszym pa�stwem, aby potrafili opracowa� i wdro�y� najodpowiedniejsze mechanizmy w celu rych�ego pokonania epidemii. Przypominamy, �e racj� istnienia ka�dej w�adzy jest troska o dobro wspólne, które obejmuje „ca�okszta�t takich warunków �ycia spo�ecznego, w jakich ludzie mog� pe�niej i szybciej osi�gn�� sw� w�asn� doskona�o��” (Jan XXIII, Mater et Magistra, 65).

 

2. Na sytuacj� pandemicznego zagro�enia zdrowia i �ycia ludzi nak�ada si� u nas przewidywany termin wyborów prezydenckich. Ze wzgl�du na „s�uszn� autonomi� porz�dku demokratycznego” (Centesimus Annus, 47) Ko�ció� nie ma mandatu, by uczestniczy� w czysto politycznych sporach na temat formy, czy terminu wyborów, a tym bardziej, by opowiada� si� za tym lub innym rozwi�zaniem. Misj� Ko�cio�a w takiej sytuacji jest jednak zawsze, pe�ne �yczliwo�ci, przypominanie o szczególnej, moralnej i politycznej odpowiedzialno�ci, jaka spoczywa na uczestnikach �ycia politycznego.

 

Apelujemy zatem do sumie� ludzi odpowiedzialnych za dobro wspólne naszej Ojczyzny, zarówno do ludzi sprawuj�cych w�adz�, jak i do opozycji, aby w tej nadzwyczajnej sytuacji wypracowali wspólne stanowisko, dotycz�ce wyborów prezydenckich. Zach�camy, aby w dialogu mi�dzy stronami poszukiwa� takich rozwi�za�, które nie budzi�yby w�tpliwo�ci prawnych i podejrzenia nie tylko o naruszenie obowi�zuj�cego �adu konstytucyjnego, ale i przyj�tych w demokratycznym spo�ecze�stwie zasad wolnych i uczciwych wyborów. Prosimy, aby kieruj�c si� najlepsz� wol�, w swoich dzia�aniach szukali dobra wspólnego, którego wyrazem jest dzi� zarówno �ycie, zdrowie oraz spo�eczny byt Polaków, jak i szerokie spo�eczne zaufanie do wspólnie wypracowanych przez lata procedur wyborczych demokratycznego pa�stwa. W tej trudnej sytuacji, jak� prze�ywamy, powinni�my dba� o kultywowanie dojrza�ej demokracji, ochron� pa�stwa prawa, budowanie – mimo ró�nic – kultury solidarno�ci, tak�e w sferze polityki.

 

W procesie dokonywania odpowiedzialnego wyboru kandydata na urz�d prezydenta nale�y wzi�� pod uwag� w szczególny sposób prawo�� moraln�, mi�o�� Ojczyzny i traktowanie w�adzy jako s�u�by, kompetencje w dziedzinie �ycia politycznego i obywatelskiego, wyrazist� to�samo��, postaw� dialogu i umiej�tno�� wspó�pracy, zdolno�� do roztropnego rozwi�zywania konfliktów, merytoryczne przygotowanie i wiedz�, a tak�e szacunek dla zasad demokracji, kierowanie si� fundamentalnymi zasadami etycznymi, poszanowanie dla �ycia od pocz�cia do naturalnej �mierci, gwarancj� dla prawnej definicji ma��e�stwa jako trwa�ego zwi�zku m�czyzny i kobiety, promocj� polityki rodzinnej oraz gwarancje dla rodziców w zakresie prawa do wychowywania dzieci zgodnie z wyznawan� wiar� i warto�ciami.

 

3. B�d�c lud�mi wiary, jeste�my przekonani, �e nie wszystko w �yciu zale�y od geniuszu cz�owieka. Wierzymy przecie� w Boga i w Jego opatrzno�ciowe czuwanie nad ka�dym cz�owiekiem, nad ludzko�ci� i �wiatem, dlatego przypominamy o wielkiej roli jedno�ci cz�owieka z Bogiem oraz o mocy modlitwy.

 

 Wyra�amy wdzi�czno�� Ojcu �wi�temu Franciszkowi za Jego List do wszystkich wiernych na maj 2020 roku. Wraz z Papie�em zach�camy do odmawiania Ró�a�ca �wi�tego, szczególnie w �rodowisku rodzinnym. Zgodnie z polskim zwyczajem zach�camy do piel�gnowania nabo�e�stw majowych. Módlmy si� za wstawiennictwem Maryi, Królowej Polski o opiek� nad nami i pomoc w pokonaniu pandemii. Czy�my to z g��bok� wiar� i nadziej�, �e nasza Matka i Królowa, która wyprowadzi�a nas z wielu narodowych nieszcz�� i tym razem oka�e si� nam Nieustaj�c� Pomoc� i Wspomo�ycielk�.

 

By�oby te� rzecz� po�yteczn�, aby w pierwszym dniu maja – który przypada w pi�tek – odst�pi� od praktyki coraz cz�ciej udzielanej dyspensy od wstrzemi�liwo�ci od pokarmów mi�snych. Bardziej w�a�ciwym by�oby uczyni� ten dzie� dniem pokuty i postu w intencji zachowania miejsc pracy dla naszych rodaków.

 

W trudnym czasie epidemii, 3 maja br. na Jasnej Górze b�dzie mia�o miejsce zawierzenie naszej Ojczyzny Matce Bo�ej Królowej Polski, którego dokona Przewodnicz�cy Konferencji Episkopatu Arcybiskup Stanis�aw G�decki.

 

„O Maryjo, Pocieszycielko strapionych, we� w ramiona wszystkie swoje niespokojne dzieci i wypro�, aby Bóg zadzia�a� Swoj� wszechmocn� r�k� i uwolni� nas od tej straszliwej epidemii, �eby �ycie mog�o powróci� do normalnego biegu w spokoju. Zawierzamy si� Tobie, która ja�niejesz na naszej drodze jako znak zbawienia i nadziei, o �askawa, o lito�ciwa, o s�odka Panno Maryjo!” (Papie� Franciszek).

 

Zach�camy wszystkich, którym le�y na sercu dobro Ojczyzny, do gorliwej modlitwy w rodzinach i parafiach. Prosimy Boga, aby spe�ni�o si� �yczenie �wi�tego Jana Paw�a II – Pokój Tobie, Polsko!

Rada Sta�a Konferencji Episkopatu Polski

 

Warszawa, 27 kwietnia 2020 roku.


Zalecane wejscie na strone Parafii Godowa przez:
Internet Explorer
szablony stron