NA SKRÓTY

19 XI 2017 r. –  XXXIII Niedziela zwykła

0730: Msza ¶w. za ¶p. Bronisława Wójcika od rodziny.

1030: Msza ¶w. za ¶p. Mariana Marczydło z intencji Zuzanny Le¶niak z racji pogrzebu w Godowej w dniu 19.09.2017 r.

1600: Msza ¶w. w 3 rocznicę za ¶p. Jana Jamroza z intencji żony.

 

20 XI   2017 – Poniedziałek – wsp. ¶w. Rafała Kalinowskiego

R: Msza ¶w. za ¶p. Janinę Ziobro z intencji Pracowników C.R. „Roksana” z racji pogrzebu w Godowej  9.08.2017 r.  

= Msza ¶w. za ¶p. Genowefę Ziobro od Prac. ze SP w Gliniku Zaborow. z racji pogrzebu w Godowej w dniu 31.10.2017 r., będzie w kaplicy „Domu Księży Seniorów–Słocina”.

=Msza ¶w. za ¶p. Mariana Marczydło od Współprac. Kotłowni „Roksana” z racji pogrzebu w Godowej w dniu 19.09.2017 r., będzie w kaplicy Szpitala JP II w Kro¶nie.

=Msza ¶w. za ¶p. Halinę Ziobro od Sylwii, Waldemara, Wioli i Mariana Ziobro z racji pogrzebu w Godowej w dniu  8.06.2017 r. będzie w kaplicy O. Pio – DPS-u So¶nica.

=Msza ¶w. za ¶p. Władysława Ziobro od s±siadów Małgorzaty i Ryszarda Ziobrów z racji pogrzebu w Godowej w dniu  17.10.2017 r. będzie w kaplicy Kolegium w Rzymie.

W: Msza ¶w. za ¶p. Wiktorię, Stanisława z intencji córki Krystyny.

 

21 XI 2017 – Wtorek – wsp. Ofiarowania NMP

R: Msza ¶w. za ¶p. Mariana Marczydło z intencji Eweliny i Grzegorza Urbanik z racji pogrzebu w Godowej w dniu 19.09.2017 r.

= Msza ¶w. za ¶p. Halinę Ziobro z intencji rodziny Kozów z GwoĽnicy z racji pogrzebu w Godowej 8.06.2017 r. będzie w „Domu Księży Seniorów–Słocina”.

= Msza ¶w. za ¶p. Jana Pamułę z intencji kuzynki Teresy i Władysława Złotków z racji pogrzebu w Godowej  3.10.2017 r., będzie w kaplicy Szpitala JP II w Kro¶nie.

=Msza ¶w. za ¶p. Janinę Krochmal z intencji Czesława Wieszczka z racji pogrzebu w Godowej w dniu 5.07.2017 r.  będzie w kaplicy O. Pio – DPS-u So¶nica.

=Msza ¶w. za ¶p. Ferdynanda Perłowskiego od Zofii i Stanisława Gorczycy z racji pogrzebu w Godowej w dniu  22.10.2017 r. będzie w kaplicy Pap. Kolegium w Rzymie.

=Msza ¶w. za ¶p. Jana Pamułę z intencji Antoniego Szaro z rodzin± z racji pogrzebu w Godowej w dniu 3.10.2017 r. będzie w Sanktuarium NP. NMP w Resku.

W: Msza ¶w. w 8 rocznicę za ¶p. Marię Szczygieł od c. Krystyny Matłosz z rodzin±.

 

22 XI 2017 r. – ¦roda – wsp. ¶w. Cecylii

R: Msza ¶w. za ¶p. Jana Pamułę z intencji Agnieszki i Roberta Złotków z racji pogrzebu w Godowej w dniu 3.10.2017 r.

=Msza ¶w. za ¶p. Sylwestra Drygasia z intencji Bogusławy Irzyk z rodzin± z racji pogrzebu w Godowej 21.10.2017 r. będzie w „Domu Księży Seniorów–Słocina”.

=Msza ¶w. za ¶p. Zenona Matłosza z intencji Piotra Flagi z rodzin± z racji pogrzebu w Godowej w dniu 10.10.2017 r. będzie w kaplicy Szpitala JP II w Kro¶nie.

=Msza ¶w. za ¶p. Aleksandra Szopę od rodziny Szurów z racji pogrzebu w Godowej w dniu 12.07.2017 r. będzie w kaplicy O. Pio – DPS-u So¶nica.

=Msza ¶w. za ¶p. Genowefę Ziobro od Joli i Roberta Stefanik z racji pogrzebu w Godowej w dniu  31.10.2017 r. będzie w kaplicy Papieskiego Kolegium w Rzymie.

W: Msza ¶w. za ¶p. Jana i Antoniego z intencji siostry Krystyny.

W: Msza ¶w. o szczę¶liw± operację i powrót do zdrowia Mateusza.

 

23 XI 2017 r. – Czwartek

R: Msza ¶w. za ¶p. Zenona Matłosza z intencji bratanicy Moniki z rodzin± z racji pogrzebu w Godowej w dniu 10.10.2017 r.

= Msza ¶w. za ¶p. Janinę Krochmal z intencji Stefanii i Krzysztofa Gorczyców z racji pogrzebu w Godowej w dniu  5.07.2017 r. będzie w „Domu Księży Seniorów–Słocina”.

= Msza ¶w. za ¶p. Władysława Ziobro z intencji bratanka Damiana z rodzin± z racji pogrzebu w Godowej w dniu 17.10.2017 r. będzie  w kaplicy Szpitala JP II w Kro¶nie.

= Msza ¶w. za ¶p. Mariana Marczydło od rodziny Niebyleckich z racji pogrzebu w Godowej w dniu  19.09.2017 r. będzie w kaplicy O. Pio – DPS-u So¶nica.

=Msza ¶w. za ¶p. Halinę Ziobro z intencji Zofii Szaro z racji pogrzebu w Godowej w dniu  8.06.2017 r. będzie w kaplicy Papieskiego Kolegium w Rzymie.

=Msza ¶w. za ¶p. Zenona Matłosza z intencji Marii Perłowskiej z rodzin± z racji pogrzebu w Godowej w dniu  10.10.2017 r. będzie w Sanktuarium NP. NMP w Resku.

=Msza ¶w. za ¶p. Władysława Ziobro z intencji Elżbiety i Józefa Białków z racji pogrzebu w Godowej w dniu  17.10.2017 r. będzie w Sanktuarium NP. NMP w Resku.

W: Msza ¶w. w intencji dziękczynnej i o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej  z racji 30-tej rocznicy ¶lubu Grażyny i Wita.

 

24 XI 2017 r.   Pi±tek – wsp. ¶w. Andrzeja Dung i Towarzyszy Meczenników

R: Msza ¶w. za ¶p. Władysława Ziobro z intencji chrze¶niaka Artura z USA z racji pogrzebu w Godowej 17.10.17 r.

= Msza ¶w. za ¶p. Aleksandra Szopę od rodziny Matłosz z Kołł±taja z racji pogrzebu w Godowej dniu 12.07.17 r., będzie w „Domu Księży Seniorów - Słocina”.

= Msza ¶w. za ¶p. Ferdynanda Perłowskiego od Współpr. Zakł. Handlu w Strzyżowie z racji pogrzebu w Godowej 22.10.17 r. będzie w kaplicy Szpitala JP II w Kro¶nie.

=Msza ¶w. za ¶p. Jana Pamułę od Zofii Ruszały i Konrada Budy z racji pogrzebu w Godowej w dniu  3.10.2017 r. będzie w kaplicy O. Pio – DPS-u  So¶nica.

=Msza ¶w. za ¶p. Janinę Krochmal od Elżbiety Bara z rodzin± z racji pogrzebu w Godowej w dniu  5.07.2017 r. będzie w kaplicy Papieskiego Kolegium w Rzymie.

=Msza ¶w. za ¶p. Ferdynanda Perłowskiego z intencji Alicji i Edwina Szczygłów z racji pogrzebu w Godowej w dniu  22.10.2017 r. będzie w Sanktuarium NP. NMP w Resku.

W: Msza ¶w. za ¶p. Kazimierza Zwiercana z intencji córki Marii Irzyk z rodzin±.

 

25 XI 2017 r. - Sobota

R: Msza ¶w. za ¶p. Ferdynanda Perłowskiego od rodzin Moskal, B±k, Rokita z racji pogrzebu w Godowej w dniu  22.10.2017 r.

= Msza ¶w. za ¶p. Janinę Ziobro od Pracowników C.S. „Roksana” z racji pogrzebu w Godowej w dniu  9.08.2017 r. będzie w „Domu Księży Seniorów - Słocina”.

=Msza ¶w. za ¶p. Genowefę Ziobro od Współprac. ze SP w Gliniku Zaborow. z racji pogrzebu w Godowej w dniu  31.10.2017 r., będzie w kaplicy Szpitala JP II w Kro¶nie.

=Msza ¶w. za ¶p. Zenona Matłosza  z intencji Lucyny i Jacka Flagów z racji pogrzebu w Godowej w dniu  10.10.2017 r. będzie w kaplicy O. Pio – DPS-u So¶nica.

=Msza ¶w. za ¶p. Aleksandra Szopę od Firmy „BETA” z racji pogrzebu w Godowej w dniu  12.07.2017 r. będzie w kaplicy Papieskiego Kolegium w Rzymie.

=Msza ¶w. za ¶p. Genowefę Ziobro z intencji syna i synowej z racji pogrzebu w Godowej w dniu  31.10.2017 r. będzie w Sanktuarium NP. NMP w Resku.

W: Msza ¶w. za ¶p. Karolinę, Wawrzyńca i Jana z intencji Bronisławy i Mariana Małek

 

26 XI 2017 r. –  XXXIV Niedziela Chrystusa Króla Wszech¶wiata

0730: Msza ¶w. za ¶p. Zofię, Zygmunta Mrożek z intencji siostry Janiny.

1030: Msza ¶w. w intencji Parafian i Rodaków

1600: Msza ¶w. w 1 rocznicę za ¶p. Stefana Pilcha z intencji żony Czesławy i dzieci.

 

 

 

 

Dobry Jezu, a nasz Panie,

Daj im wieczne spoczywanie!

 

 

 

2). Przez miesi±c listopad, po każdej Mszy ¶w. wieczorowej modlimy się w intencji dusz czy¶ćcowych polecanych w wypominkach. Imiona ¶p. zmarłych wypisujemy na kartce i składamy w ko¶ciele.

 

3). W dzisiejsz± niedzielę, 19 listopada przeżywamy I ¦wiatowy Dzień Ubogich, pod hasłem: „Nie miłujmy słowem, ale czynem”.

 

4). W poniedziałek (20 XI) przypada liturgiczne wspomnienie ¶w. Rafała Kalinowskiego, który urodził się w Wilnie w 1835 r. Po wybuchu powstania w 1863 r. przył±czył się do walcz±cych. Pochwycony przez Rosjan, został zesłany na 10 lat przymusowych robót na Syberię. Po odzyskaniu wolno¶ci był wychowawc± sługi Bożego Augusta Czartoryskiego. W 1877 r. wst±pił do zakonu karmelitów bosych i został wy¶więcony na kapłana w 1882 r. Odnowił życie swojego zakonu w Polsce. Zmarł w Wadowicach dnia 15 XI 1907 r. W 1983 r. papież Jan Paweł II zaliczył go w poczet błogosławionych, a w 1991 r. - w poczet ¶więtych.

 

5). We wtorek (21.11) przypada wspomnienie Ofiarowania NMP. Wg starego podania NMP już jako trzyletnie dziecię została oddana na służbę Bogu w ¶wi±tyni jerozolimskiej. Na Wschodzie, ¶więto Ofiarowania się NMP obchodzono już w VIII wieku. Na Zachodzie za¶ to ¶więto znane było w XI wieku w Anglii. Papież Sykstus V rozszerzył to ¶więto w 1585 r. na cały Ko¶ciół.

 

6).  W ¶rodę (22 XI) przypada liturgiczne wspomnienie ¶w. Cecylii, dziewicy i męczennicy. Wg tradycji Cecylia, mieszkanka Rzymu, ¶lubowała dziewictwo z miło¶ci ku Chrystusowi i poniosła ¶mierć za wiarę. W V wieku wzniesiono w Rzymie bazylikę ku jej czci. ¦w. Cecylia jest patronk± muzyki ko¶cielnej.

 

7). W ¶rodę o godz. 17.00. Nowenna do Matki Bożej Nieustaj±cej Pomocy, Nabożeństwo wypominkowe i Msza ¶w. Uczestnicz±c w Nowennie możemy przedstawić pro¶bę o szczególn± łaskę dla innych, dla siebie, któr± zapisujemy na kartce i składamy na stoliku po wej¶ciu do ko¶cioła.

 

8). W przyszł± niedzielę obchodzimy Uroczysto¶ć Chrystusa Króla Wszech¶wiata. Uroczysto¶ć Chrystusa Króla jest ¦więtem Patronal-nym KSM-u i Akcji Katolickiej. W tym dniu w Katedrze Rzeszow-skiej o godz. 12.00 – Msza ¶w. pod przewodnictwem Biskupa Rze-szowskiego J. W±troby, podczas której młodzież zrzeszona w KSM złoży przyrzeczenie, a nowi prezesi Akcji Katolickiej otrzymaj± nominacje.

 

9). Szczę¶ć Boże! – życzymy Wszystkim rolnikom. Choć nie wszyscy pracujemy na roli, to jednak owocami pracy rolnika się żywimy. „Od myszy do cesarza, wszystko żyje z pracy gospodarza”.

 

10). Zachęcamy do słuchania „Radia Maryja”, „Radia Via”, ogl±dania TV „TRWAM” oraz czytanie prasy katolickiej, a sklepik poleca prasę katolick±” „¬ródło”, „Niedziela”, „Dominik”, „Wzrastanie”.

 





 

Zalecane wej¶cie na stronę Parafii Godowa przez:

Internet-Explorer


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 


 


szablony stron