NA SKRÓTY

17 IX 2017 r. –  XXIV Niedziela zwykła

0730: Msza ¶w. w 14 rocznicę za ¶p. Tadeusza Zamorskiego z intencji żony Józefy.

1030: Msza ¶w. za ¶p. Bronisławę Kijowsk± z intencji s±siadów z racji pogrzebu w Godowej w dniu 5.08.2017 r.

1600: Msza ¶w. za ¶p. Edytę i Mieczysława Stanków z intencji c. Agnieszki z rodzin±.

 

 

18 IX 2017 – Poniedziałek – ¦więto ¦w. Stanisława Kostki

R: Msza ¶w. za ¶p. Janinę Ziobro z intencji kolegów wnuka Kamila z racji pogrzebu w Godowej w dniu 9.08.2017 r.

= Msza ¶w. za ¶p. Bronisławę Kijowsk± od wnuczka Sławka i Andżeliki z racji pogrze-bu w Godowej w dniu 5.08.2017 r., będzie w kaplicy „Domu Księży Seniorów–Słocina”

=Msza ¶w. za ¶p. Sylwestra Drygasia z intencji Eweliny i Bogdana Zamorskich z racji pogrzebu w Godowej 21.06.2017 r., będzie w kaplicy Szpitala Jana Pawła II w Kro¶nie.

=Msza ¶w. za ¶p. Stanisławę Stanek z intencji bratowej Marii Stanek z racji pogrzebu w Godowej w dniu  9.09.2017 r. będzie w kaplicy O.Pio – DPS-u So¶nica.

=Msza ¶w. za ¶p. Bronisławę Kijowsk± z intencji prawnuczki Agatki z racji pogrzebu w Godowej w dniu 5.08.2017 r. będzie w Parafii NP. NMP. Mechowo.

=Msza ¶w. za ¶p. Sylwestra Drygasia z intencji kolegów z Kalembiny z racji pogrzebu w Godowej 21.06.2017 r. będzie sprawowania w Sanktuarium NP. NMP w Resku.

W: Msza ¶w. za ¶p. Eugeniusza, Jakuba i Marię.

 

 

19 IX 2017 – Wtorek

R: Msza ¶w. za ¶p. Stanisława Szopę z intencji syna Jacka z rodzin± z racji pogrzebu w Godowej w dniu 26.08.2017 r.

= Msza ¶w. za ¶p. Janinę Ziobro z intencji Marcina Ziobro z rodzin± syna Andrzeja z rodzin± z racji pogrzebu w Godowej w dniu 9.08.2017 r. będzie w kaplicy „Domu Księży Seniorów – Słocina”.

= Msza ¶w. za ¶p. Janinę Krochmal z intencji rodziny Warzochów z racji pogrzebu w Godowej w dniu 5.07.2017 r., będzie sprawowana w kaplicy Szpitala JP II w Kro¶nie.

=Msza ¶w. za ¶p. Tadeusza Zwiercana z intencji rodziny z Mielca z racji pogrzebu w Godowej w dniu 7.03.2017 r. będzie w kaplicy O.Pio – DPS-u So¶nica.

=Msza ¶w. za ¶p. Janinę Ziobro z intencji Beaty i Stanisławy Fijołek z racji pogrzebu w Godowej w dniu 9.08.2017 r. będzie w Parafii NP. NMP. Mechowo.

W: Msza ¶w. za ¶p. zmarłych z Róży ¶w. Michała Archanioła.

 

 

20  IX 2017 r. – ¦roda - wsp. ¶w. Męczenników Andrzeja, Pawła

R: Msza ¶w. za ¶p. Stanisławę Stanek z intencji syna Andrzeja z rodzin± z racji pogrzebu w Godowej w dniu 9.09.2017 r.

=Msza ¶w. za ¶p. Stanisława Szopę od Haderów z Boguchwały z racji pogrzebu w Godowej w dniu 26.08.2017 r. będzie w kaplicy Księży Seniorów – Słocina.

= Msza ¶w. za ¶p. Aleksandra Szopę z intencji chrze¶niaka Marcina z Karolin±  z racji pogrzebu w Godowej w dniu 12.07.2017 r. będzie w kaplicy Szpitala JP II w Kro¶nie.

=Msza ¶w. za ¶p. Halinę Ziobro z intencji Heleny i Mariana Wnęków z racji pogrzebu w Godowej w dniu 8.06.2017 r. będzie w kaplicy O.Pio – DPS-u So¶nica.

=Msza ¶w. za ¶p. Stanisława Szopę z intencji Renaty i Stanisława Janusz z Domaradza z racji pogrzebu w Godowej w dniu 26.08.2017 r. będzie w Parafii NP. NMP. Mechowo.

=Msza ¶w. za ¶p. Janinę Krochmal z intencji chrze¶nicy Krystyny z mężem z racji pogrzebu w Godowej 5.07.2017 r. będzie  w Sanktuarium NP. NMP w Resku.

=Msza ¶w. za ¶p. Aleksandra Szopę z intencji Zofii i Leszka Szczygieł z racji pogrzebu w Godowej 12.07.2017 r. będzie sprawowania w Sanktuarium NP. NMP w Resku.

W: Msza ¶w. za ¶p. Wandę, Franciszka, Bogumiła z intencji córki Teresy i męża

 

 

21 IX 2017 r. – Czwartek – ¦więto ¶w. Mateusza Apostoła

R: Msza ¶w. za ¶p. Tadeusza Zwiercana z intencji Ignacego Łukaszka z rodzin± z racji pogrzebu w Godowej w dniu 7.03.2017 r.

=Msza ¶w. za ¶p. Stanisławę Stanek z intencji Marii Wolan z racji pogrzebu w Godowej 9.09.17 r., będzie w „Domu Księży Seniorów – Rzeszów Słocina”.

= Msza ¶w. za ¶p. Bronisławę Kijowsk± od Mariana Brzoskowskiego z rodzin± z racji pogrzebu w Godowej 5.08.2017 r., będzie w kaplicy Szpitala JP II w Kro¶nie.

=Msza ¶w. za ¶p. Sylwestra Drygasia od Marii i Krzysztofa Trojnar ze Strzyżowa  z racji pogrzebu w Godowej w dniu 21.06.2017 r. będzie w kaplicy O. Pio – DPS-u So¶nica.

=Msza ¶w. za ¶p. Stanisławę Stanek z intencji bratowej Teresy z rodzin± z racji pogrzebu w Godowej w dniu  9.09.2017 r. będzie w Parafii NP. NMP. Mechowo.

=Msza ¶w. za ¶p. Bronisławę Kijowsk± z intencji Janiny i Adama Ćwi±kałów z racji pogrzebu w Godowej 5.08.2017 r. będzie  w Sanktuarium NP. NMP w Resku.

W: Msza ¶w. za ¶p. Halinę Ziobro z intencji Dominiki i Grzegorza Zamorskich z racji pogrzebu w Godowej w dniu 8.06.2017 r.

 

 

22 IX 2017 r.   Pi±tek

R: Msza ¶w. za ¶p. Sylwestra Drygasia z intencji Krystyny i Henryka Pilch z racji pogrzebu w Godowej w dniu 21.06.2017 r.

= Msza ¶w. za ¶p. Tadeusza Zwiercana z intencji Heleny Matłosz z Węglówki z racji pogrzebu w Godowej w dniu 7.03.17 r., będzie w „Domu Księży Seniorów - Słocina”.

= Msza ¶w. za ¶p.  Janinę Ziobro od Haliny i Stanisławy Ciomborów z racji po-grzebu w Godowej 9.08.2017 r. będzie w kaplicy Szpitala Jana Pawła II w Kro¶nie.

=Msza ¶w. za ¶p. Janinę Krochmal z intencji bratanicy Heleny z rodzin± z racji pogrzebu w Godowej w dniu 5.07.2017 r. będzie w kaplicy O. Pio – DPS-u  So¶nica.

=Msza ¶w. za ¶p. Tadeusza Zwiercana z intencji Bożeny Ziobro z rodzeństwem z racji pogrzebu w Godowej w dniu 7.03.2017 r. będzie w Parafii NP. NMP. Mechowo.

W: Msza ¶w. za ¶p. Janinę Krochmal z intencji Bogusławy i Ryszarda Wójcików ze Strzyżowa  z racji pogrzebu w Godowej w dniu 5.07.2017 r.

 

23 IX 2017 r. – Sobota – wsp. ¶w. Pio

R: Msza ¶w. w 3 rocznicę za ¶p. Izabelę Ziobro.

= Msza ¶w. za ¶p. Halinę Ziobro z intencji Eweliny i Magdy Patryn z racji pogrzebu w Godowej  8.06.17 r., będzie w „Domu Księży Seniorów – Rzeszów Słocina”.

=Msza ¶w. za ¶p. Stanisława Szopę z intencji rodziny z Markuszowej z racji pogrzebu w Godowej w dniu  26.08.2017 r., będzie w kaplicy Szpitala JP II w Kro¶nie.

= Msza ¶w. za ¶p. Aleksandra Szopę z intencji Józefa Garbarza ze Strzyżowa z racji pogrzebu w Godowej w dniu 12.07.2017 r. będzie w kaplicy O. Pio – DPS-u So¶nica.

= Msza ¶w. za ¶p. Halinę Ziobro z intencji Iwony i Macieja Ziobro z racji pogrzebu w Godowej w dniu  8.06.2017 r. będzie w Parafii NP. NMP. Mechowo.

= Msza ¶w. za ¶p. Janinę Ziobro z intencji Ewy i Józefa Ziobro z racji pogrzebu w Godowej  9.08.2017 r. będzie  w Sanktuarium NP. NMP w Resku.

W: Msza ¶w. za ¶p. Aleksandra Szopę z intencji kolegi syna Piotra z racji pogrzebu w Godowej w dniu 12.07.2017 r.

 

24 IX 2017 r. –  XXV Niedziela zwykła

0730: Msza ¶w. za ¶p. Rozalię, Wojciecha Le¶niaków  od rodziny Wójcików.

1030: Msza ¶w. w intencji Parafian i Rodaków

1600: Msza ¶w. za ¶p. Honoratę, Zygmunta Szczygłów z intencji córki Renaty.

 

2). W Modlitwie Pańskiej mówimy: „i odpu¶ć nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom". Wszelk± więc odpłatę za popełnione przeciw mnie grzechy powinni¶my pozo-stawić Bogu. Czy jednak tak żyjemy? Warto też zastanowić się nad tym, czy w naszym życiu nie ma zastarzałych wa¶ni, które nie pozwalaj± nam i naszym bliskim trwać w blisko¶ci Boga? 

 

3). W 78 rocznicę napa¶ci sowieckiej na Polskę, dzi¶ w Rzeszowie w ko¶ciele pw. ¶w. Krzyża o godz. 18.30 Msza ¶w., o 19.30 modlitewne przej¶cie pod Krzyż Ofiar Komunizmu na Placu ¦reniawitów i dalsza czę¶ć uroczysto¶ci.

 

4). W dzisiejsz± niedzielę, 17 wrze¶nia, zapraszamy do Turzy na modlitwę nad grobami pomordowanych przez NKWD w 1944 r. W programie: 14.20 Występ Chóru Parafialnego w Sokołowie i orkiestry wojskowej, 15.00 Msza ¶w. pod przewodnictwem bp. Kazimierza Górnego, po niej apel i złożenie wieńców i kwiatów.

 

5). W dzisiejsz± niedzielę Ko¶ciół w Polsce będzie obchodził 51. ¦wiatowy Dzień ¦rodków Społecznego Przekazu.

 

6). W poniedziałek (18 IX) przypada wspomnienie ¶w. Stanisława Kostki, zakonnika – patrona młodzieży, który urodził się w Ros-tkowie na Mazowszu w końcu grudnia 1550 r. Od dzieciństwa odznaczał się nabożeństwem do Naj¶w. Sakramentu i do Matki Bożej. Miał widzenie Matki Bożej, która poleciła mu wst±pić do zakonu jezuitów. W nowicjacie przeżywanym w Rzymie budował całe otoczenie wzorowym życiem. Trawiony ogniem miło¶ci Bożej zmarł w ¶więto Wniebowzięcia NMP w 1568 r.

 

7). W ¶więto ¶w. Stanisława Kostki uroczysto¶ć odpustowa w Parafii Grodzisko.

 

8). We ¶rodę (20.09) liturgiczne wspomnienie ¶więtych kore-ańskich męczenników Andrzeja Kim Taegon, kapłana, Pawła Chong Hasang i towarzyszy. Z pocz±tkiem XVII wieku ¶wieccy chrze¶cijanie, a od 1836 r. misjonarze przynie¶li wiarę chrze¶ci-jańsk± do Korei. Wybuchły krwawe prze¶ladowania.

 

9). W ¶rodę o godz. 1800 Nowenna do Matki Bożej Nieustaj±cej Pomocy i Msza ¶w. W Nowennie przed-stawiajmy Panu Bogu przez przyczynę NMP pro¶by o łaski dla nas, naszych rodzin i Ojczyzny.

 

10). We czwartek (21.09) przypada liturgiczne wspomnienie ¶w. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty, który pochodził z Kafarnaum. Pełnił urz±d celnika, gdy Jezus powołał go na apostoła. Wg tradycji Mateusz głosił Ewangelię na Wschodzie.

 

11). W sobotę w sposób duchowy, pielgrzymujmy do San Giovan-ni Rotondo, aby za po¶rednictwem ¶w. Ojca Pio upraszać u Boga siłę i moc do pokonywania trudów i przeciwno¶ci życia.

 

12). Szczę¶ć Boże! – życzymy Wszystkim rolnikom. Choć nie wszyscy pracujemy na roli, to jednak owocami pracy rolnika się żywimy. „Od myszy do cesarza, wszystko żyje z pracy gospodarza”.

 

13). Zachęcamy do słuchania „Radia Maryja”, „radia Via”, ogl±dania TV „TRWAM” oraz czytanie prasy katolickiej, a sklepik poleca prasę katolick±” „¬ródło”, „Niedziela”, „Dominik”, „Wzrastanie”.

 

 


 

Zalecane wej¶cie na stronę Parafii Godowa przez:

Internet-Explorer


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 


 


szablony stron