NA SKRÓTY

19 II 2017 r. –  VII Niedziela zwykła

0730: Msza ¶w. za ¶p. Ferdynandę Szetelę z intencji syna Leszka z rodzin± z racji pogrzebu w Godowej w dniu 4.05.2016 r.

1030: Msza ¶w. za ¶p. Helenę Ziobro z intencji swatowej Wandy Bura z racji pogrzebu w Godowej w dniu 23.09.2016 r.

1600: Msza ¶w. za ¶p. Bronisławę, Kazimierza Haligowskich z intencji syna Bogusława.

 

20 II 2017 – Poniedziałek

R: Msza ¶w. za ¶p. Jana Konickiego z intencji Marii i Tadeusza Piskadłów z racji pogrzebu w Godowej w dniu 6.11.2916 r.

= Msza ¶w. za ¶p. Czesława Matłosza z intencji Pracowników Administracji Spółdzielni „ASPROD” z racji pogrzebu w Godowej w dniu 18.08.2015` r., będzie sprawowana w kaplicy „Domu Księży Seniorów Rzeszów – Słocina”.

= Msza ¶w. za ¶p. Helenę Ziobro z intencji Bronisławy Ziobro z racji pogrzebu w Godowej w dniu 23.09.2016 r., będzie sprawowana w kaplicy Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie.

= Msza ¶w. za ¶p. Honoratę Szczygieł z intencji Teresy i Janusza Fiołków z racji pogrzebu w Godowej w dniu 12.01.17 r. będzie sprawowana w kaplicy Szpitala Jana Pawła II w Kro¶nie.

W: Msza ¶w. za ¶p. Józefa Kiczka z intencji braci z Róży ¶w. Józefa.

 

21 II 2017 – Wtorek

R: Msza ¶w. za ¶p. Stefana Pilcha z intencji Bronisławy Paszek z racji pogrzebu w Godowej w dniu 1.12.2016 r.

= Msza ¶w. za ¶p. Ryszarda Panochę z intencji rodziny Datów z racji pogrzebu w Godowej w dniu 7.11.2015 r., będzie sprawowana w kaplicy „Domu Księży Seniorów Rzeszów – Słocina”.

= Msza ¶w. za ¶p. Jana Konickiego z intencji Anety i Tomasza Nowak z racji pogrzebu w Godowej w dniu 6.11.2016 r., będzie sprawowana w kaplicy Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie.

= Msza ¶w. za ¶p. Stefanię Paszek z intencji Heleny i Mariana Wnęków z racji pogrzebu w Godowej w dniu 31.01.2017 r. będzie sprawowana w kaplicy Szpitala Jana Pawła II w Kro¶nie.

W: Msza ¶w. za ¶p. Helenę, Wojciecha i Teresę z intencji syna i męża Kazimierza Mularza.

 

22 II 2017 r. – ¦roda – ¦więto Katedry ¶w. Piotra Apostoła

R: Msza ¶w. za ¶p. Janinę Szaro z intencji Stanisława Le¶niaka z rodzin± z racji pogrzebu w Godowej w dniu 2.12.2016 r.

=Msza ¶w. za ¶p. Sylwię Makuch z intencji Ryszardy i Marka Nowak z rodzin± z racji pogrzebu w Godowej w dniu 29.12.15 r., będzie sprawowana w kaplicy „Domu Księży Seniorów Rzeszów – Słocina”.

= Msza ¶w. za ¶p. Stefana Pilcha z intencji brata Stanisława z rodzin± z racji pogrzebu w Godowej w dniu 1.12.2016 r., będzie sprawowana w kaplicy Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie.

= Msza ¶w. za ¶p. Czesława Matłosza z intencji Małgorzaty i Janusza Margańskich z racji pogrzebu w Godowej w dniu 18.08.2015 r. będzie sprawowana w kaplicy Szpitala Jana Pawła II w Kro¶nie.

W: Msza ¶w. za ¶p. Adelę, Franciszka Ziobro z intencji c. Zofii z rodzin±.

 

23 II 2017 r. –  Czwartek – wsp. ¶w. Polikarpa

R: Msza ¶w. za ¶p. Bronisława Krukowskiego z intencji Heleny Midura z rodzin± z racji pogrzebu w Godowej w dniu 1.01.2017 r.

= Msza ¶w. za ¶p. Janinę Ciuł z intencji Zbigniewa Hajduka z rodzin± z rodzin± z racji pogrzebu w Godowej w dniu 8.08.16 r., będzie sprawowana w kaplicy „Domu Księży Seniorów Rzeszów – Słocina”.

= Msza ¶w. za ¶p. Janinę Szaro z intencji rodziny Warzyboków z racji pogrzebu w Godowej w dniu 2.12.2016 r., będzie sprawowana w kaplicy Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie.

= Msza ¶w. za ¶p. Sylwię Makuch z intencji Pracowników apteki „Po Duchem ¦więtym” w Strzyżowie z racji pogrzebu w Godowej w dniu 29.12.2015 r. będzie sprawowana w kaplicy Szpitala Jana Pawła II w Kro¶nie.

W: Msza ¶w. za ¶p. zmarłych z rodziny Patryn, Gomółka i Dębskich.

 

24 II 2017 r.   Pi±tek

Msza ¶w. za ¶p. Józefa Kiczka z intencji Pracowników Kotłowni Fabryki Mebli w Strzyżowie z racji pogrzebu w Godowej w dniu 7.01.2017 r.

= Msza ¶w. za ¶p. Edwarda Ziobro z intencji dzieci z rodzinami z racji pogrzebu w Godowej w dniu 19.08.2016 r., będzie sprawowana w kaplicy „Domu Księży Seniorów Rzeszów – Słocina”.

= Msza ¶w. za ¶p. Bronisława Krukowskiego z intencji rodziny Klisiów i Wilków z Wysokiej z racji pogrzebu w Godowej w dniu 1.01.2017 r., będzie sprawowana w kaplicy Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie.

= Msza ¶w. za ¶p. Janinę Ciuł z intencji Grzegorza i Janusza Borys z rodzinami z racji pogrzebu w Godowej w dniu 8.08.16 r., będzie sprawowana w kaplicy Szpitala Jana Pawła II w Kro¶nie.

W: Msza ¶w. w intencji dziękczynnej, o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej dla Beaty w 18-t± rocznicę urodzin z intencji mamy.

 

25 II 2017 r. – Sobota

R: Msza ¶w. za ¶p. Honoratę Szczygieł z intencji syna Marka z rodzin± z racji pogrzebu w Godowej w dniu 12.01.2017 r.

=Msza ¶w. za ¶p.  Stefanię Paszek z intencji syna Jana z rodzin± z racji pogrzebu w Godowej w dniu 31.01.2017 r. będzie sprawowana w kaplicy „Domu Księży Seniorów Rzeszów – Słocina”.

= Msza ¶w. za ¶p. Józefa Kiczka z intencji syna Ryszarda z rodzin± z racji pogrzebu w Godowej w dniu 7.01.2017 r., będzie sprawowana w kaplicy Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie.

= Msza ¶w. za ¶p. Edwarda Ziobro z intencji żony Heleny i dzieci z racji pogrzebu w Godowej w dniu 19.08.2016 r., będzie sprawowana w kaplicy Szpitala Jana Pawła II w Kro¶nie.

W: Msza ¶w. za ¶p. Andrzeja Ziobro z intencji córki Janiny.

 

26 II 2017 r. –  VIII Niedziela zwykła

0730: Msza ¶w. za ¶p. Stanisława BereĽnickiego z intencji Zarz±du i Pracowników SKR – Godowa z racji pogrzebu w Godowej w dniu 8.09.2016 r.

1030: Msza ¶w. w intencji Parafian i Rodaków.

1600: Msza ¶w. w intencji dziękczynnej, o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej z racji 40 rocznicy ¶lubu Janiny i Krzysztofa z intencji córki z rodzin±.

 

2). Z natury człowieka wynika miło¶ć do swoich bliĽnich i takie nastawie­nie do życia możemy realizować przy pomocy własnego wysiłku. Chrystus jednak stawia nam wyżej poprzeczkę - aby¶my miłowali swoich nieprzy­jaciół - tego jednak już własnym wysiłkiem nie jeste¶my w stanie uczynić. Potrzebna jest nam głęboka wiara w to, że Jezus Chrystus głoszon± przez siebie naukę po¶wiadczył własnym życiem. Jeżeli wierzysz, że Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał dla twojego zbawienia, to uwierzysz, że Jego moc± możesz miłować nieprzyjaciół. Czy więc jeste¶ gotowy Go na¶ladować?

 

3). Potwierdzeniem tej my¶li jest postać ¶w. Piotra, którego będziemy wspominać w ¶rodę 22 lutego, gdy będziemy obchodzili ¶więto Katedry ¶w. Piotra Apostoła. Znamy doskonale jego postać, raz wyznawał wiarę w Jezusa Chrystusa, a innym razem zapierał się Go. Obchodz±c jednak to ¶więto przypominamy, że to on jest strażnikiem nauki Chrystusa, ale również i jej wykonawc±.

 

4). W ¶rodę o godz. 1700 Nowenna do Matki Bożej Nieustaj±cej Pomocy i Msza ¶w. Uczestnicz±c w Nowennie przedstawiajmy Panu Bogu pro¶by przez przyczynę Matki Bożej o łaski dla siebie, dla naszych rodzin, Parafii i Ojczyzny.

 

5). We czwartek (23 II) przypada wspomnienie ¶w. Polikarpa, biskupa i męczennika, który był uczniem ¶w. Jana Apostoła i biskupem Smyrny. Podróżował do Rzymu, by tam z papieżem Anicetem rozważyć sprawę daty ¶wi±t wielkanocnych. Poniósł ¶mierć męczeńsk± ok. 155 r., spalony na stadionie miejskim w Smyrnie.

 

6). Duszpasterstwo Ludzi Pracy Diecezji Rzeszowskiej zaprasza każdego 19 dnia miesi±ca do ko¶cioła bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie na Mszę ¶w. oraz nowennę za Ojczyznę przez wstawiennictwo bł. ks. J. Popiełuszki, poł±czon± z uczczeniem Jego relikwii.

 

7). Kino „Zorza” w Rzeszowie  zaprasza na film „Zerwany kłos” o bł. Karolinie Kózce - przedpremiera 5 lutego o godz. 19.00 oraz na film Martina Scorsese „Milczenie”.

 

8). Na www.Magnus-Godowa dostępna jest strona, gdzie Firma Organowa Magnus promuje organy, a także po¶rednio ko¶ciół w Godowej i zainstalowane w nim organy.

 

9). Zachęcamy do słuchania „Radia Maryja” – „Radia Via” oraz czytania prasy katolickiej, a Sklepik poleca prasę katolick±: ¬ródło”, „Niedziela”, „Dominik”, „Wzrastanie”.

 


 

Zalecane wej¶cie na stronę Parafii Godowa przez:

Internet-Explorer


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 


 


szablony stron