NA SKRÓTYLicznik odwiedzin


Różańcowa Pani nieba ziemi,
Pozdrawiamy Cię głosy naszymi.
Do Ciebie się cały świat ucieka,
Przez różaniec Twej pomocy czeka,
Różańcowa Dziewico Maryjo!


WARTO ZOBACZYĆ
!!! BIULETYN ''SKAŁA'' !!!
NASZA DIECEZJA

szablony stron