Historia

Początki naszej Parafii 

Początki Parafii Godowa sięgają 1967 r. W tym to roku ks. bp Ignacy Tokarczuk skierował do wioski Godowa, należącej do Parafii Strzyżów, wikariusza ze Strzyżowa ks. Stanisława Wojtaszka w charakterze administratora. Ks. Stanisław Wojtaszek zamieszkał początkowo w pobliżu kaplicy, która była wybudowana przez mieszkańców Godowej jeszcze w 1909 r. W tym też czasie rozpoczął starania o pozwolenie na rozbudowę istniejącej kaplicy. Z dużymi trudnościami udało się kaplicę rozbudować, a 19.08.1973 bp Ignacy Tokarczuk, Biskup Przemyski, dokonał jej poświęcenia. Dla trzech dzwonów ufundowanych przez rodziny Wnęków, Matłoszów i rodaka ks. Józefa Gorczycę – proboszcza z Leżajskiej Fary – wybudowano dzwonnicę z metalowej konstrukcji. Równocześnie ks. Wojtaszek zakupił działkę w pobliżu kaplicy na budowę plebani, która powstała z ofiar i przy pomocy parafian, również rodaków z USA w 1976 r. Budynek nowej plebani poświęcił bp Bolesław Taborski, sufragan z Przemyśla. Po tragicznej śmierci w dniu 19.10.1980 r. pierwszego proboszcza, następca ks. Stanisław Stodolak, uporządkował cmentarz przez wybudowanie kaplicy cmentarnej, studni i ogrodzenia. Zakupił również działkę – plac pod budowę nowej świątyni. W marcu 1984 r. proboszczem w Godowej został ks. Roman Walczyk. Nowy proboszcz podjął się budowy kościoła parafialnego. Projekt wykonał architekt Stanisław Ślęzak z Sośnicy k/Radymna, zaś mgr inż. Stanisław Janowski z Sanoka wykonał plan konstrukcji. On też nadzorował budowę kościoła. 16.06.1986 r. poświęcono plac i rozpoczęto budowę nowego kościoła. 25.08.1991 r. bp Edward Frankowski, sufragan z Przemyśla, dokonał poświęcenia świątyni. W sierpniu 1990 r. rozpoczęto budowę nowej plebani. Plebania została oddana do użytku 20.08.1999 r. Na wiosnę 1993 r. rozpoczęto prace przy dzwonnicy obok nowego kościoła, której projekt wykonał plastyk Zdzisław Kudła z Bielska Białej.Kościół parafialny: murowany, zbudowany w 1990 r., poświęcony w 1991 r.

 

Akt poświęcenia nowego kościoła parafialnego w Godowej

Na większą cześć i chwałę Pana Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego i pożytek zbawienny całych pokoleń Roku Pańskiego 1991; w trzynastym roku pontyfikatu papieża Jana Pawła II naszego rodaka; w roku czwartej podróży Jana Pawła II do naszej Ojczyzny, gdy prymasem Polski jest J. Eminencja Ks. Kard. Józef Glemp; w 25 roku rządów diecezją przemyską J.E. Ks. abpa Ordynariusza Ignacego Tokarczuka; w 24 roku istnienia parafii Godowa i 7- mym roku pracy trzeciego z kolei proboszcza parafii. 

 

Decyzja o budowie nowego kościoła zapadła po przeprowadzeniu ankiety wśród parafian w czerwcu 1985 r. W 96 proc. parafianie zobowiązali się modlitwą, pracą i ofiarą wspierać budowę świątyni. Przedstawiciele Rady Duszpasterskiej udali się do Ks. Biskupa Ordynariusza prosząc o aprobatę i błogosławieństwo na pracę i trud związany z budową kościoła.

 

Ksiądz Biskup wysłuchał prośby, pozytywnie się do niej ustosunkował i udzielił aprobaty oraz błogosławieństwa całej wspólnocie parafialnej. Projekt kościoła opracował mgr inż. arch. Stanisław Ślęzak z Sośnicy k. Radymna przy współpracy konstruktora mgr inż. Stanisława Janowskiego z Sanoka i elektryka mgr inż. Jana Busza z Wisłoczanki.

 

15 VI 86 r. Proboszcz parafii Mogielnica ks. Franciszek Boguń poświęcił plac pod budowę kościoła. Zezwolenie władz administracyjnych na budowę uzyskano 15 VII 86 roku. Budowę prowadził majster Pan Bronisław Krukowski z Godowej przy współpracy cieśli Pana Tadeusza Wojtaszka. Kościół był wznoszony z ofiar parafian przy znacznej pomocy Rodaków z zagranicy.

Wszystkie prace były wykonywane przez miejscowych rzemieślników i przy ofiarnej i wszechstronnej pomocy wszystkich parafian.  

 

Ołtarz główny projektował plastyk P. Zdzisław Kudła z Bielska Białej. On również namalował obraz Ostatniej Wieczerzy. Figurę Chrystusa Zmartwychwstałego zrobiono w pracowni prof. Dźwigaja w Krakowie. Sprawę budowy kościoła parafianie polecili w modlitwie św. Józefowi i św. Krzysztofowi patronowi parafii i kościoła.

 

J.E. ks. abp Ordynariusz Ignacy Tokarczuk będąc przeszkodzonym, delegował ks. bpa Edwarda Frankowskiego, który przy wspólnocie licznie zebranego duchowieństwa i rzeszy wiernych dokonał poświęcenia nowego kościoła dnia 25 VIII 1991 r.