Konto bankowe

KONTO BANKOWE

KONTO : Parafia rzym.-kat p.w. św. Krzysztofa w Godowej.
BS w Strzyżowie, nr rach. :

85 9168 0004 0020 0468 20000010